Utgivningsplan

Här är datum för när den tryckta versionen av Svensk Polis ges ut, och sista dag för att lämna material till redaktionen.

Nummer Deadline redaktionellt material

Utgivningsdag

1 2017 16 december 3 feb
2  8 mars 7 april
3 10 maj 9 juni 
4 2 aug 1 sept
5 13 sept 13okt
6 1 nov 1 dec