Vi ska värna vår personal

Rikspolischefens veckobrev: Utvärderingen av reformen och angrepp mot poliser.

Två tredjedelar av de 54 beslut som omorganisationens genomförandekommitté beslutade om för polisregionerna är nu genomförda. Räknas även de beslut som delvis är genomförda blir genomförandegraden cirka 90 procent. Det visar den elfte och avslutande förändringsbarometern, som har varit vår temperaturmätare om hur långt vi har kommit i genomförandet av omorganisationen.

Reformen utvärderas

Ett stort arbete ligger bakom genomförandet av alla dessa beslut. Kommunpoliser, medborgarlöften, utredningsjourer, regionledningscentraler, ärendesamordning är några exempel på alla saker som har genomförts. Det finns fortfarande viktiga beslut som vi måste arbeta vidare med. Det mest angelägna är att skapa bättre arbetsvillkor, fortsätta förstärka lokalpolisområdena och att tillsätta fler områdespoliser över hela landet. För att bekämpa den lokala brottsligheten måste vi både vara fler som arbetar i yttre tjänst och som utreder brott. Det är några av de viktigaste orsakerna till att vi behöver ökade resurser.

Apropå omorganisationen. I veckan mötte jag representanter från Statskontoret, som har regeringens uppdrag att utvärdera reformen. Arbetet drivs i tre steg. Den första delen redovisades i höstas då Statskontoret gjorde en bedömning av genomförandet. Årets rapport, som redovisas den 1 oktober, utvärderar de vilket genomslag reformen har fått i organisationen och gentemot våra viktigaste samarbetspartners. Denna rapport blir därför ett viktigt stöd i vårt fortsatta förändringsarbete.

Oacceptabla angrepp

I veckan presenterade Polisförbundet en undersökning om hot och våld mot polisanställda. Den visar det vi redan vet. Att alltför många anställda utsätts för olika former av angrepp. Stora stenar som kastas mot våra medarbetare och angrepp med fyrverkerier eller knallskott är alltför vanligt förekommande. Det är helt oacceptabelt. Denna utveckling måste vända. Jag har därför höga förväntningar på den utredning som ser över det straffrättsliga skyddet för blåljuspersonal. Visserligen ser vi i vår egen statistik att det inte finns några tecken på att attacker mot poliser verkar öka. Men det förtar ändå inte allvaret. Jag tar med mig två saker från undersökningen. Det ena är att det verkar finnas tecken på att händelser inte anmäls. Här måste vi alla bli bättre på att anmäla, det gäller både de som utsätts och deras närmaste chefer. Det andra är att många inte vet vad de ska göra när de utsätts. Här måste vi som arbetsgivare göra mer.

Viktig beslagshantering

I veckan gjorde jag några spännande verksamhetsbesök. Det ena var på den operativa stödsektionen vid polisområde Stockholm City. Deras uppdrag omfattar beslagshantering, administrativt och operativt utredningsstöd, godsspaning, bild- och filmhantering samt utskrift av förhör. Det här är väldigt viktiga verksamheter för oss. Dels bidrar de med stöd till de som arbetar utredningar. Godsspaningen har också en väldigt stor betydelse för brottsutsatta. Att vi kan återlämna gods till de som blivit bestulna har nog många gånger större betydelse än att de brottsmisstänkta blir dömda.

Stödsektionen förbereder också ett spännande medarbetardrivet utvecklingsprojekt med en deskfunktion i Södermalms jourmiljö. Via desken ska man lämna utredningsstöd direkt när ärenden kommer in. Det kan förkorta avrapporteringstider, göra att utredarna kan ägna mer tid åt utredningsarbetet och frigöra tid för förundersökningsledarna. Vid besöket i Stockholm City besökte jag också vår personal på hittegodshanteringen på Stockholms central. Denna servicefunktion skänker mycket glädje åt allmänheten. Det är resurs för hela Sverige, både för de som bor i och som besöker Stockholm.

Positivt i Botkyrka

Jag var också på ett besök i Botkyrka. Det här lokalpolisområdet växer mer och mer fram som ett mycket bra exempel på hur vi kan jobba i särskilt utsatta områden. Man har fått mer resurser än tidigare. I området finns många skickliga arbetskamrater som arbetar mot en komplicerad brottslighet. Här märks också att det finns ett stort engagemang för lokalsamhället. Det är tydligt att vår verksamhet påverkar utvecklingen i Botkyrka som helhet i positiv riktning. Mycket bra jobbat av alla er i lokalpolisområde Botkyrka.

Johan äntligen fri

Ett mycket glädjande besked i veckan var frisläppandet av Johan Gustafsson. Han har suttit kidnappad i Mali i ofattbara fem år och sju månader. Bakom frisläppandet ligger ett långt och intensivt arbete från polisen, utrikesdepartementet och flera andra parter. En stor eloge till alla er på Nationella operativa avdelningen och övriga som har bidragit i detta svåra arbete. Det känns fantastiskt att vi inom polisen kan bidra till att lösa sådana här situationer långt utanför Sveriges gränser. Det är en förmåga som alla inom polisen har anledning att känna sig stolta över.