Nu testas vår förmåga!

Rikspolischef Dan Eliasson skriver om beslutet att införa gränskontroller, evidensbaserat polisarbete och nya löner för polisassistenter.

Igår fattade regeringen beslut om att Sverige ska införa gränskontroller. Med tanke på det tryck som asylströmmarna innebär för vårt land var det ett inte helt oväntat beslut. Polisen har under tid tagit fram en planering för detta nya läge.

Införandet av gränskontroller

Enligt regeringen är det nödvändigt att återinföra gränskontroller vid inre gräns eftersom dagens situation innebär ”akuta utmaningar för viktiga funktioner i samhället”. Regeringen lutar sig här på bedömningar från Migrationsverket, Polismyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Som en konsekvens av detta beslut införde polisen redan igår partiella gränskontroller vid vissa platser i region Syd och Väst. Utifrån de rapporter jag har fått är jag mycket stolt över hur vi har hanterat det uppkomna läget. Ett stort tack till alla polisanställda som så snabbt fick igång arbetet med gränskontroller. Effektivt och värdigt polisarbete under svåra omständigheter.

Evidensbaserat polisarbete

I veckan deltog jag i en konferens om evidensbaserat polisarbete som arrangerades av Polismyndigheten. Ett 100-tal chefer i hela myndigheten deltog. Vi hade bjudit in den internationellt erkände kriminologiprofessorn Lawrence Sherman och tre brittiska polischefer. Lawrence Sherman är också ordförande i juryn i det internationella kriminologipris som årligen delas ut i Sverige. Priset är ett slags kriminologins Nobelpris som började delas ut för åtta år sedan. Som statssekreterare var jag med att fattade beslutet om att instifta detta pris. Ett syfte var att öka graden av vetenskaplig evidens i rättsväsendets insatser. Är jag nöjd med resultatet efter dessa åtta år? Nej, det är jag inte. Vi har mer att göra inom detta område. Det blev bland annat uppenbart efter att ha lyssnat på erfarenheterna från våra brittiska kollegor. Jag kommer att återkomma senare om hur vi kan stärka polisens förmåga på detta område. Forskningen kan aldrig ge oss alla svar om hur vi ska utveckla polisverksamheten. Men med det finns ett stort förbättringsutrymme, som skulle kunna leda till ett smartare och mer kvalitetssäkrat polisarbete.

Nya PA-löner

I december välkomnar vi 323 nya polisassistenter (PA) till Polismyndigheten. De blir ett värdefullt tillskott i det ansträngda läge vi nu har. Nu är också lönerna satta för dem. Det blir ett snitt på ungefär 25 000 kronor i månaden. Alla får snart besked om sina löner. De lönekriterier som har använts har utvecklats jämfört med senaste lönesättningen av polisassistenterna. Här har vi fört en dialog med Polisförbundet och fått många kloka synpunkter som har bidragit till större tydlighet i lönekriterierna. Mer information om detta kommer inom kort. De nya PA-lönerna blir ytterligare ett steg för att uppvärdera polisyrket. Nu fortsätter den övriga lönerörelsen. Jag har gott hopp om att vi ska kunna hitta en bra lösning i denna fråga.