När ska polisen jobba?

Rikspolischef Dan Eliasson skriver i om polisens arbetstidsförläggning och ungas bild av polisen.

I tisdags träffade jag reformstödsgruppen. Det är ett femtiotal arbetskamrater som bistår ledningen med råd och dåd i frågor som rör verksamheten och ombildningen. Den här gången handlade samtalet om arbetstidsfrågan.

Ökad helgbemanning?

Klas Johansson, regionpolischef i Nord, har i uppdrag att se över hur vi kan utveckla vår arbetstidsförläggning. Enkelt uttryckt. Kan vi hitta former för en högre bemanning från fredag kväll och över helgen? Är det någonting som kräver medarbetarmedverkan så är det denna fråga. Fasta listor, periodplanering, ”gubb- och kärringlistor”, individuella lösningar, incitamentstrukturer, kraftfullt ledarskap och styrning. Det verkar finnas många varianter idag. Det ska bli intressant att se hur Klas, projektgruppen med flera kan hitta nya lösningar.

Full koll i Malmö

I onsdags var jag i Malmö och deltog kort i polisområdets ledningsgruppsmöte. Jag blev mycket imponerad av den styrningsmodell de hade utvecklat. Full koll på utredningssidan, kompetensförsörjning, vilka resurser man har till förfogande och har använt och så vidare. Ledningen med chefen Stefan Sintéus hade otroligt bra koll på sin verksamhet. Jag träffade också arbetskamrater i gruppen som arbetar med brott i nära relation. De jobbade hårt på att utveckla sina arbetsprocesser. Inspirerade av Lean strävade de efter att korta tiderna i utredningsprocessen. Allt i syfte att klara upp fler brott. I gruppen fanns ett stort engagemang kring grundläggande rättigheter för barn och vuxna. Det är bra att den här typen av engagemang fångas upp och att det ges utrymme att påverka arbetsprocesserna.

Unga med synpunkter

I Malmö passade jag på att träffa representanter för Fryshuset. Jag pratade också med ungdomar från olika delar av Malmö. De hade många synpunkter på vår förmåga att möta allmänheten. Det är svårt att värdera deras berättelser. Men helt klart finns det ett avstånd som måste överbryggas på ett eller annat sätt. Ja, det gäller nog inte bara i Malmö. Jag känner igen det här från andra delar av landet, särskilt i storstäderna. Det är nog en av våra viktigaste utmaningar under kommande år. Områdespoliser som får möjlighet att jobba långsiktigt är en viktig faktor i sammanhanget.

Vi blir fler

Slutligen. Nu ökar vi på antalet civilanställda och antalet antagna till polisutbildningen. Allt för att för att möta det ökade trycket på vår verksamhet. Jag skrev nyligen på beslutet som innebär att vi ökar på polisantagningen till 800 platser vårterminen 2017.