När jag steg in i framtiden

Framtidens brottsplatsundersökningar, medarbetarforum och ny strategi för medborgarmötet. Läs rikspolischefens veckobrev.

I onsdags steg jag in i framtiden. Jag vet naturligtvis att vi är skickliga och ligger på framkant på många områden, men den känslan fick sig en extra skjuts då jag besökte Nationellt forensiskt centrum, NFC, i onsdags. Vi pratade om harmoniserade forensiska metoder, effektiva forensiska processer vid grova brott och om den spjutspetskompetens vi har på många tekniska områden.

Virtuella brottsplatser

När jag träffade bild- och ljudgruppen blev jag extra imponerad av hur tekniken utvecklas. Många känner säkert till detta, men jag lärde mig mycket om hur snabbt tekniken utvecklas. På en halvtimme kan en 3D-scanner läsa av ett rum och se det tredimensionellt på skärm från alla vinklar. För det kriminaltekniska arbetet är det oerhört betydelsefullt. Det betyder att brottsplatsen finns bevarad så länge man vill och kan studeras från vilket perspektiv som helst. Att med VR-glasögon gå in i rummet och titta på brottsplatsen från olika vinklar kändes som science fiction. Känslan av att gå fram till offret, luta sig ner och se personen i den virtuella världen var överväldigande. Om man sedan lägger till hyperspektrala kameror som ser saker som ögat inte kan se känns det som en ny värld håller på att ta form. Vi måste lära oss mer om detta eftersom det blir en självklar del av vår framtid.

Medarbetarforum ger råd

I veckan var det premiär för medarbetarforum. Det är en fortsättning på den gamla reformstödgruppen som har hjälpt oss i ledningen att navigera genom vår omorganisation. Den har verkligen hjälpt oss i vårt beslutsfattande. Sanningen kommer inte alltid ograverad till oss högsta chefer när lägesbilderna filtreras genom chefsleden. Därför är det viktigt att lyssna på de som träffas direkt av fattade beslut. En tredjedel av deltagarna i reformstödgruppen forsätter vara med i medarbetarforum. Till de som har avslutat sitt uppdrag vill jag framföra ett stort tack. Jag och övriga ledningen har fått många kloka reflektioner från er i vårt förändringsarbete.

Fler karriärvägar

Det första medarbetarforumet handlade mycket om hur vi kan öka motivation och delaktighet inom polisen. Här var det inte oväntat många som underströk vikten av en bra löneutveckling för att öka motivationen. Vi fick en beskrivning av ett pågående projekt som utifrån ett medarbetardrivet utvecklingsarbete ska ta fram en ”kartbild” över karriär- och utvecklingsmöjligheter inom polisen. Några deltagare lyfte fram att det är viktigt att karriär inte bara handlar om att bli chef utan även om att utvecklas i sidled och kunna utvecklas där man är. Andra pratade om att flexibilitet är viktigt, utveckling kan vara mer än utbildning som arbetsrotation eller handledning. Allt det här är viktiga medskick som vi tar med oss i arbetet med alternativa karriärvägar.

Hur möter vi medborgarna?

Sedan i torsdags finns en beslutad strategi för medborgarmötet som omfattar hela myndigheten. Dagligen möter polisanställda medborgarna i en mängd olika situationer – i yttre tjänst, i förhörsrum, på telefon, på polisstationer och i olika medier för att nämna några exempel. Vi kan se att tillgänglighet och servicenivåer varierar mycket i verksamheten. Med en gemensam strategi kan vi öka enhetligheten och förenkla medborgarmötet. Det blir tydligare vilka kontaktvägar som är bäst utifrån olika behov. Medborgarnas förväntningar på service ser annorlunda ut idag än för tio år sedan. För många är det idag självklart att hantera vardagsärenden med mobiltelefonen. Genom tydliga flöden och smarta tekniska lösningar frigörs mer tid till de fysiska möten som gör mest skillnad. Med strategin har vi nu lagt grunden för framtidens medborgarmöten. Mer om genomförandet längre fram.

Nytt läge vid gränsen

En stor nyhet denna vecka var regeringens beslut att id-kontrollerna vid Öresund avskaffas samtidigt som gränskontrollerna ska förstärkas. Vad detta nya läge betyder för vår gränspolisverksamhet och övrig verksamhet är svårt att överblicka i dagsläget. Eftersom vi fick detta beslut med mycket kort framförhållning är det svårt att redan nu se alla konsekvenser. Därför pågår nu ett arbete med att utreda vad beslutet innebär. Det handlar om frågor som behov av ytterligare resurser för gränskontroller, behov av omprioriteringar, gällande rättsläge, tekniskt stöd etc. Under kommande veckor ska vi göra en bedömning och en plan för hur vi ska omhänderta beslutet.