Mer handling och mindre ord

Rikspolischef Dan Eliasson skriver om chefs- och ledningsmöten samt om Polisförbundets kongress.

Veckan har präglats av två stora chefsmöten i region Väst och i Öst, samt möte i Nationella ledningsgruppen. Chefsmötena i Väst och Öst är en del av satsningen vi gör på alla chefer för att underlätta och stötta dem i deras svåra jobb. Mötet med cheferna i Öst handlade bland annat om att skapa samsyn om lägesbilden och om övergången till nyläge 2 som sker där kommande vecka. I Väst har omorganisationen kommit längre. Där gick man över i nyläge 2 redan i januari.

Insiktsfulla chefer

Vid mötet diskuterades hur vi chefer agerar i en verksamhet som ska förändras från en auktoritär och hierarkisk tradition till en ordning där kraften ska finnas längst ut i organisationen, det vill säga utifrån in och nerifrån upp. Jag blev som vanlig imponerad av hur insiktsfulla cheferna är om behovet att förändra ledarskapet. Många vittnade om att detta är en nödvändig väg att gå. Samtidigt är det uppenbart att förändringen tar tid att genomföra. Dessutom behöver vi stötta varandra i denna rörelse. Jag blir mycket glad över den höga ambitionsnivå som cheferna ger uttryck för.

Vi ska komma närmare

Vid mötet föreläste en forskare i psykologi för oss. Han hjälpte oss förstå betydelsen av relationer mellan människor. Det är inte organisationen som skapar bra verksamhet. Det är alla människor som jobbar i organisationen och de relationer de har med befolkningen. Det här vet vi. Och vår styrmodell bygger på denna insikt. Samtidigt är jag osäker på hur långt vi har kommit i praktiken. Känner ni alla att ni ges möjlighet att utveckla mötena med Sveriges befolkning? Eller blir det bara tomma ord i en tid då resursbrist präglar vardagen? Det finns säkert flera svar på denna fråga. Men en sak är säker. Närmare medborgarna är inte tomma ord. Det är dit vi ska.

Skaven måste lösas

På Nationella ledningsgruppen hade vi flera viktiga frågor på dagordningen. Bland annat diskuterade vi hur vi jobbar med skav eller hinder för att göra ett bra jobb. Alla regioner och nationella avdelningar jobbar med detta. Vi diskuterade om vi borde prata mer om detta, men vi kom fram till att det är bättre att vi redovisar åtgärder som faktiskt genomförs. Mer handling och mindre ord. Jag tror det är ett bra förhållningssätt.

Slutligen. I veckan hade polisförbundet sin kongress. En viktig händelse som jag tror gör det möjligt att utveckla relationerna mellan arbetsgivarsidan och förbundet. Relationen har inte varit tillräckligt bra, men med de budskap förbundets ordförande gav i sitt inledningstal och med de budskap jag försökte förmedla så tror jag att vi lagt grunden till en nystart. Det är mycket viktigt i detta läge.

Lyssna på Dan Eliassons och Lena Nitz tal vid Polisförbundets kongress