Löner skapar känslor

Rikspolischef Dan Eliasson skriver om polisernas löner, arbetet med återfallsförbrytare och händelsen i Trollhättan.

Just nu pågår en lönerevision inom polisen. Jag märker att lönerevisioner inom polisen skapar större känsloyttringar än i andra myndigheter. Och till viss del är det förståeligt. Jag vet att det finns de som har jobbat 6-7 år i yttre tjänst under svåra betingelser och ligger på 24-25 000 kronor. Det här tycker jag är för lågt. Här tycker jag inte att arbetsgivare och arbetstagarorganisationer har nått hela vägen fram i tidigare lönerörelser. Det ska vi försöka rätta till med tiden, med början i denna revision.

Möte med Norrmalmspoliser

Det handlade också mycket om lönerna när jag mötte arbetskamrater vid Norrmalmpolisen i Stockholm på onsdagskvällen. Rakt, uppriktigt och insiktsfullt fördes samtal om lönebildning inom polisen. Det kändes som att vi var överens om färdriktningen, men att arbetskamraterna var mycket missnöjda med läget här och nu. Jag sa till dem som jag säger till alla andra. Låt oss vänta med långgående omdömen tills vi avslutat den pågående revisionen.

En annan fråga som diskuterades var tekniska förutsättningar och hur det försvårar möjligheten att kunna göra ett bra arbete. Jag vet att det finns stora behov och att vi har mycket att komma i fatt med här. Det är dock mycket på gång inom detta område. Vår it-avdelning har identifierat de behov som finns kring mer mobilitet. Det är en spännande lista som när den genomförts kommer att förenkla mångas vardag och leda till en effektivare verksamhet.

Problemet vaneförbrytare

En annan sak som bekymrar och skapar frustration handlar om de rättsliga förutsättningarna. Är det rätt att samhället är så handfallna inför våra vaneförbrytare som struntar i allt som har med lag, rätt och polisen att göra? Borde lagstiftningen på det här området se annorlunda ut? Jag ska fördjupa mig i frågan. Det finns säkert många kloka förslag som kan hitta en rätt balans mellan rättssäkerhet och effektivitet. Sådana ställningstaganden ska ständigt prövas i ljuset av pågående samhällsförändringar.

Det räcker så klart inte bara med repressiva insatser och lagstiftning för att komma åt detta problem. Det krävs också att vi utvecklar våra egna arbetsmetoder, får till en bra samverkan med åklagare och har ett nära samarbete med myndigheter som arbetar förebyggande mot problemet. Det handlar främst om socialtjänsten och frivården. Lokalpolisområde Farsta i Stockholm är ett intressant exempel på hur man kan utveckla arbetet i dessa frågor. Innan året är slut ska jag titta mer på hur de och andra jobbar med denna fråga.

Händelsen i Trollhättan

Slutligen. Jag tror att vi alla känner en förtvivlan över det som har hänt i Trollhättan. Lika förtvivlad som jag är över de som har dödats och skadats, lika stolt är jag över våra arbetskamraters agerande. Utredningen och de uppföljningar vi gör av denna typ av händelser får sedan visa vilka slutsatser vi ska dra av detta inför framtiden.  

 Läs tidigare inlägget Kraven för gränskontroll är inte uppfyllda.