Rikspolischefen: Läget är allvarligt

Dan Eliasson skriver i sitt veckobrev om polisens ansträngda läge och om nya åtgärder som ska vända utvecklingen.

Det här blev en hektisk vecka på flera sätt. Ingen kan ha undgått all diskussion som förs kring polisens ansträngda läge. Vi är en viktig verksamhet i samhället, livsviktig i vissa avseenden. Därför är det inte konstigt att många både inom och utanför polisen känner en oro när det råder turbulens inom och runt vår organisation.

Under onsdagen och torsdagen hade vi i ledningsgruppen ett sedan tidigare inplanerat ledningsmöte där vi hade långa diskussioner om alla dessa frågor. Vi kunde konstatera att polisens läge är allvarligt. Vi ser ett ansträngt operativt läge, med vikande resultat och en ansträngd arbetsmiljö. Det här kräver ett antal åtgärder som vi i polisledningen nu avser att gå fram med.

1. Vi ökar rekryteringstakten

Vi fattade i våras beslut om att ta in 700 civilanställda. Vi vill öka takten genom att ta in ytterligare 600 civila nästa år. Det tillför resurser i utredningsverksamheten, i våra gränskontroller och avlastar vår ingripandeverksamhet. Dessa åtgärder ska ge en viss lättnad i väntan på de polisförstärkningar som kommer om några år. Intaget till polisutbildningen ska dimensioneras så att antalet poliser ökar med 1500 netto till år 2020.

2. Grunden för reformen ligger fast

Vissa delar av omorganisationen går trögt. Mot bakgrund av de erfarenheter vi nu har efter drygt ett och ett halvt år ska vi utreda om det behöver göras justeringar i organisation och/eller arbetssätt för att leva upp till polisreformens mål. En viktig del blir att gå igenom hur verksamhetens stödfunktioner kan utvecklas och förbättras. Allt handlar ytterst om att ge medarbetarna bättre förutsättningar och större effekt i verksamheten.

3. Vi behöver satsa på medarbetarna

Att vi blir fler är bra. Men vi behöver också prioritera den långsiktiga lönebildningen, ge bättre utvecklings- och karriärmöjligheter och skapa en god arbetsmiljö för att få medarbetarna att vilja vara med och utveckla svensk polis. Vi måste fördjupa samarbetet med facken. Lösningen är gemensam och vi har alla ett ansvar. Vi vill bland annat träffa ett samverkansavtal med arbetstagarorganisationerna. Hur vi ska gå vidare med alla dessa förslag ska vi naturligtvis diskutera med de nationella arbetstagarorganisationerna inom polisen.

4. Resultaten ska bli bättre

Alla de förslag som presenterats ovan syftar till ett bättre resultat. De åtgärder för ett bättre utredningsresultat som har tagits fram inom den nya myndigheten ska genomföras. Polisen ska också präglas av en kultur där vi alla tar ett ansvar för verksamhetens resultat. Utvecklingen av vår uppföljning ska prioriteras så den kan vara ett effektivt stöd i detta uppdrag.

PS. I veckan har det varit en diskussion om några lösryckta citat ur en rapport om hur vi ska få till en bättre arbetstidsplanering. Citaten är ett referat av enskilda deltagares reflektioner i en workshop inom ramen för detta projekt. Citaten speglar inte rapporten som helhet eller de rekommendationer som den lämnar. Det är självklart att vi måste hitta en rimlig balans mellan arbete och fritid när vi planerar arbetstidstiden. Det ska vi åstadkomma genom dialog och samförstånd. DS.

Vänliga hälsningar,

Dan

 

Dan Eliassons signatur