Insatser ska belönas på flera sätt

Dialog med facken, besök i Uppsala och nyordning för medaljer. Läs rikspolischefens veckobrev.

Jag och olika delar av ledningen har regelbundet informella träffar med våra fackliga ledningar. För en vecka sedan träffade jag SACO:s styrelse. Häromdagen träffade nationella ledningsgruppen Polisförbundets ledning. Jag märker att relationen mellan oss har gått in i en ny fas. Visst har vi skilda uppfattningar i olika frågor, men i stora frågor som lönebildning, kompetensförsörjning, karriärvägar och samspel mellan olika kompetenser ser jag en större samsyn. Vi har många gemensamma målbilder. Jag tror att vi vinner mycket på att jobba gemensamt för att hitta så bra lösningar som möjligt.

Uppsala imponerade

I veckan besökte jag polisområde Uppsala. Som vanligt mötte jag engagerade och skickliga medarbetare. I Uppsala har man utvecklat arbetet med att utreda bostadsinbrott. Man använder modern och avancerad teknik, gör brottsplatsundersökningar i samtliga ärenden och har en kvalificerad brottssamordning. Resultatet av det här arbetet imponerade stort på mig. Bra jobbat! 

Jag gjorde också ett besök i Gottsunda. Det är ett av de områden som vi i ledningen just nu diskuterar. Delar av Gottsunda är välmående och väl fungerande. Det finns också ett modernt centrum. Samtidigt finns delar av området som är tungt brottsbelastade. Jag och ledningsgruppen fortsätter nästa vecka att diskutera hur vi ska agera mot och prioritera bland de olika brottsutsatta områden som finns i Sverige.

Ny polisantagning

Vi måste bli fler poliser. Närmast handlar det om att få 1 500 fler kollegor i yttre tjänst. På längre sikt får vi se vad riksdag och regering beslutar om. Nästa tillfälle att söka till utbildningen är den 15-31 maj för utbildningen som börjar i januari 2018. Då, liksom till de två ansökningstillfällena i år, finns det 800 utbildningsplatser fördelat på lärosätena i Umeå, på Södertörn och i Växjö. Det är mycket viktigt att vi fyller platserna med rätt sökande. Kanske känner du någon som skulle passa som polis? En nyhet i år är att de sökande som klarat prövningen hos Rekryteringsmyndigheten direkt får önska var de vill ha sin aspirantplacering och framtida anställning. Besked om placering får de sedan i antagningsbeskedet. Förändringen ger bättre framförhållning både för blivande kollegor och för oss som myndighet.

Goda insatser ska uppmärksammas

Inom svensk statsförvaltning har vi ända sedan 1700-talet en tradition att belöna förtjänstfulla insatser. Det är också en gammal polisiär tradition. De tidigare länspolismyndigheterna hade medaljer som tilldelades både anställda och medborgare. Den möjligheten upphörde vid bildandet av den nya Polismyndigheten. Därför har vi nu fattat beslut om att instifta tre olika medaljer. En till medborgare för rådiga ingripanden, en till anställda för förtjänstfulla insatser och ytterligare en till anställda för internationella insatser.

För oss i ledningen är det viktigt att i särskild ordning kunna uppmärksamma när anställda har gjort extraordinära insatser. Låt mig dock vara klar på en punkt. Inga medaljer kan kompensera att värdera de polisanställdas jobb. Här måste vi fortsätta på den inslagna vägen med att förbättra lönebildning, arbetsmiljö och karriärvägar.