Härlig vecka i verksamheten

Rikspolischef Dan Eliasson skriver om flera besök i polisverksamheten och om vissa problem som finns i den nya organisationen.

I veckan har jag tillbringat större delen av min tid i olika delar av polisverksamheten. I måndags mötte jag dialogpolisen i Stockholm. De är en grupp specialiserad på att värna den fria opinionsbildningen med konfliktlösning som metod. Det här är arbetskamrater som gör stor nytta vid allmänna sammankomster.

Kan vi dakta fler?

Hela tisdagen mötte jag olika utredningsgrupper på Södermalm och Norrmalm i Stockholm. Otroligt engagerade kollegor som har många komplexa arbetsuppgifter. Det är uppenbart att de ensamkommande flyktingbarnen och svårigheten att identifiera dem är en särskild utmaning. Vi verkar vara väldigt försiktiga med att dakta (ta fingeravtryck) unga pojkar. Vi ska titta vidare på de rättsliga förutsättningarna kring detta.

Besöket i Stockholm präglades av öppna och engagerande samtal. Jag tycker vi gör ett otroligt bra jobb trots begränsade resurser. På Norrmalm fanns en hel del kritik mot att resursförstärkningarna dröjer. Man har fått nya typer av brott att utreda men personalresurserna har inte flyttats med. Det var i alla fall deras upplevelse. Jag har förmedlat dessa intryck till regionledningen.

Bra polisarbete på nätet

I onsdags besökte jag olika delar av region Mitt. Lokalpolisområdet i Enköping gjorde stort intryck på mig. Visst fanns det sedvanlig kritik mot löner och långsamma chefsrekryteringar. Men en positiv stämning präglade trots allt samtalet med alla medarbetare. Är det den mellanstora staden som skapar förutsättningarna för bra verksamhet eller är det osedvanligt kunniga och engagerade arbetskamrater som gör skillnad? Jag tror det är en kombination.

I Uppsala mötte jag mängder av kollegor, bland annat gick Eva och Andreas igenom två ärenden från den nya gruppen för sexuella övergrepp mot barn på nätet. Med ett gediget utredningsarbete har man lyckats fälla två pedofiler i Uppsalaområdet till mycket långa fängelsestraff. Otroligt bra polisarbete, denna gång på nätet.

Krävs mer struktur?

Jag tänker mycket på hur vår komplexa verksamhet ska kunna ges ännu bättre förutsättningar. Undrar om vi inte behöver bedriva ett mer strukturerat arbete på alla nivåer i vår organisation kring de hinder många upplever. Det handlar både om gamla problem och sådana som har uppstått i den nya organisationen. Visst finns det många fördelar med det nya, men en hel del kanter som den nya organisationen har skapat behöver slipas ner. Den frågan ska jag diskutera med chefer och fackliga företrädare under kommande veckor. Ett särskilt tack till Mattias Fällström i Uppsala som gav mig många goda tankar inför dessa samtal.