Ett regn av guldstjärnor

Rikspolischef Dan Eliasson kommenterar gripandet av en terrormisstänkt man i Boliden under torsdagseftermiddagen.

Det blev ett kort sökande efter den man som under onsdagen anhölls i sin frånvaro misstänkt för förberedelse till terroristbrott. Polisen i region Nord fick under torsdagen indikationer på att han befann sig vid ett asylboende i Boliden. Beslut fattades om att skicka dit en av de förstärkningsgrupper som finns region Nord för att hålla mannen under uppsikt. När personalen väl var på plats kunde de sedan gripa honom helt odramatiskt.

Även om det var ett lagarbete i vår organisation och tillsammans med andra myndigheter vill jag hälla en särskild hink guldstjärnor över all personal i region Nord och alla andra som direkt och indirekt har varit inblandade i denna insats. Det här är svensk polis när den är som bäst.

Vi har många nödvändiga specialistfunktioner som främst finns på nationell nivå och i våra storstäder, men vi kan göra många svåra ingripanden i hela landet. Denna kapacitet har byggts upp gradvis, ett arbete som påbörjades långt innan jag kom till polisen. Här har många tidigare chefer i hela landet fattat kloka beslut som har gjort att vi har denna insatsförmåga på många platser. Vilken styrka vi har i detta.

Vi behåller tillsvidare vår ökade vaksamhet med anledning av Säkerhetspolisens höjning av hotbilden mot Sverige. Allmänheten ska även idag och under helgen märka en fortsatt förstärkt polisiär närvaro på allmänna platser. Vi får sedan se vad förhören med den misstänkte ger och hur Säkerhetspolisen bedömer läget innan vi beslutar om att trappa ner våra trygghets- och säkerhetshöjande insatser.

Jag vill också rikta ett stort beröm till alla medarbetare som har varit med och bidragit till denna trygghetsinsats. Det är en stor styrka att vi så snabbt och så märkbart kan trappa upp vår närvaro i samhället. Jag har varit ute och sett det med egna ögon.

Allt som nu pågår får självklart konsekvenser för vår verksamhet. Vi har ett mycket ansträngt läge just nu. Det förhöjda terrorhotet, migrantströmmarna, tillsynen vid asylboenden tillsmammans med omorganisationen pressar vår organisation hårt. Jag har tidigare sagt att arbetet mot vissa mängdbrott, egeninitierade ärenden och långsiktigt trygghetsskapande och brottsförbyggande arbete blir något nedprioriterat så länge vi är kvar i detta läge.

Jag har också tydligt deklarerat för regeringen att det behöver tillföras mer resurser till polisen från år 2017 och framåt. Det handlar om resurstillskott på flera miljarder kronor. De signaler jag har fått kring om detta den sista tiden känns också lovande.

Dan Eliasson, rikspolischef