Viktig hälsning från statsministern

Lönebesked från finansministern, tack från statsministern och intryck från europeiska kollegor. Läs rikspolischefens veckobrev.

 

Förra helgen tyckte jag mig känna en kollektiv suck av besvikelse i myndigheten. Detta efter finansministerns uttalande om att det inte blir några särskilda satsningar på de offentliganställdas löner. Satsningen på lärarna var ett särfall som inte skulle upprepas enligt ministern.

Uppvärderingen fortsätter


Vad betyder finansministerns besked för oss? Det är svårt att säga, men en sak är klar. Inom polisen fortsätter vi arbetet med att uppvärdera polisyrket. Vi har också kommit långt i arbetet för att utforma alternativa karriärvägar som också skapar förutsättningar för viss löneutveckling. Vi tar fortlöpande de steg vi kan utifrån vår budget och utifrån vad som är möjligt i det statliga lönebildningssystemet. Det arbetet fortsätter vi med. Min förhoppning är att vi ska kunna presentera någonting gemensamt med arbetatagarorganisationerna till sommaren. Mer om detta längre fram.

Intryck från brittiska öarna


I början av veckan var jag i London för möten med kollegor. Det blev många och intensiva samtal som alla gav samma intryck som mina samtal med andra europeiska kollegor. I organisatoriskt hänseende har vi ett fantastiskt läge inom svensk polis. Väl utbildad personal, vi jobbar i par, vi är väl utrustade, vi har omfattande civila kompetenser, vi är en nationell myndighet, den politiska styrningen är klok och långsiktig, vi växer i antal etc. Allt detta glömmer vi ofta bort när vardagens slit ibland känns övermäktigt. I Storbritannien har de dragit ner anslagen till polisen med cirka 20 procent de senaste 6-7 åren!

Full fart i region Mitt


I onsdags besökte jag aktionsgruppen i region Mitt. Som ni vet jobbar vi ihop med ett stort antal andra myndigheter som Åklagarmyndigheten, Tullverket, Skatteverket, Kronofogden med flera för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Runt om i landet finns aktionsgrupper bestående av 20-30 polisanställda i varje region. De är fredade för att jobba bland annat mot ett antal strategiska personer som är involverade i grov organiserad brottslighet. Här har vi otroligt motiverade arbetskamrater som gör stora insatser för att lagföra riktigt farliga kriminella. Tillsammans med de andra myndigheterna görs riktigt bra polisarbete. Bra jobbat!

Möte med Löfven


På tal om tungt kriminella och gängbrottslighet så kallade statsministern till möte i torsdags morse. Det var med det Säkerhetspolitiska rådet som består av statsministern, vice statsministern, finans-, försvars- och inrikesministrarna samt deras statssekreterare. De ville diskutera gängkriminaliteten och vad vi gör mot den. Undertecknad tillsammans med cheferna för Åklagarmyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten var föredragande. Jag fick mest tid av oss myndigheter för att ge en lägesbild och beskriva polisens arbete. Jag berättade hur vi har förstärkt i de särskilt utsatta områdena, att vi utvecklar våra metoder, om vår förmåga att spana och utreda, att vi försöker föra ut det myndighetsgemensamma arbetet till de lokalpolisområden som omfattar särskilt utsatta områden och att vi fördjupar vår samverkan med andra externa aktörer. Rådet visade stort intresse för vårt arbete och statsministern var mycket tydlig i sin sammanfattning: Han framförde sin stora tacksamhet för det viktiga och bra arbete som görs i Polissverige och i övriga myndigheter för att förebygga och bekämpa brott. Hälsningen är viktig och välförtjänt och är härmed förmedlad till er alla.

Hur ökar vi trygghetskänslan?


Det har varit en vecka med mycket resor. I torsdags eftermiddag åkte jag till Haag för samtal med europeiska kollegor från bland annat Holland, Frankrike, Tyskland och de nordiska länderna. En sak som verkar bekymra alla mina kollegor är att befolkningen känner en ökad otrygghet trots att brottsligheten har minskat markant de senaste 10-15 åren. Hur vänder vi det? Transparens och tillgänglighet var någras svar. Andra pratade om snabb kommunikation på sociala medier. Själv hävdade jag verksamhetens betydelse. Bra verksamhet ger bra trygghet. Det låter kanske lite småförnumstigt, men det är min självklara uppfattning. En annan fråga som diskuterades var hur vi gemensamt kan använda varandras sambandsmän mer rationellt. Några länder skickar ut sina anställda för att jobba operativt på fältet sida vid sida med värdlandets anställda. Kan vi nyttja både våra egna och andras sambandsmän bättre än vad vi gör idag? Slutligen diskuterades ökad europeisk samordning för att få genomslag i internationella polisorganisationer som till exempel Interpol.

Poliser nekade skadestånd igen


Jag har flera gånger tidigare skrivit om svårigheterna för poliser att få ut kränkningsersättning när de utsätts för våld och hot i tjänsten. I veckan kom en ny dom, denna gång från Svea hovrätt, som innebär att två poliser nekas ersättning trots att de utsattes för våld vid ett ingripande. Innan påsken tänker jag göra en samlad bedömning av läget i denna fråga för att se vilka förändringar som krävs, antingen i form av lagstiftning eller av oss som arbetsgivare. Systemen för detta måste korrigeras.

Idag är det fredag. Alla ni som har ledigt tillönskar jag en skön helg med ett förhoppningsvis fint vårväder. Till er som jobbar skickar jag min tacksamhet för att ni skapar trygghet över helgen och finns redo att ingripa om något händer.