Vi står i centrum

Almedalsveckan och förstärkt straffskydd för blåljuspersonal. Läs rikspolischefens veckobrev.

Denna vecka har jag delvis ägnat åt att besöka Almedalsveckan på Gotland. Man kan konstatera att polisen på flera olika sätt står allt mer i centrum under denna årligt återkommande tillställning.

Imponerande säkerhetsarbete


Det mest uppenbara är förstås den stora insats som vi inom polisen gör tillsammans med Säkerhetspolisen för att garantera tryggheten och säkerheten för alla som besöker Almedalsveckan. Jag har under veckan besökt vår poliskommendering och kan som vanligt konstatera att vi har ett mycket professionellt maskineri för att lösa vårt uppdrag. Inför veckan har det bedrivits ett långt planerings- och förberedelsearbete. Många synliga poliser rör sig ute på Visbys gator, ett stort säkerhetsarbete utförs i det tysta för att garantera särskilt skyddsvärda personer och omfattande arbete görs för att spärra av gator och torg med fysiska hinder. Under veckan har vi också testat ett helt nytt system, unikt i Europa, för att säkra luftrummet mot drönare med gott resultat.

Även om kommenderingen ännu inte är över vill jag rikta ett stort tack till alla er som har bidragit i detta viktiga arbete. Almedalsveckan, med sina öppna former för olika slags möten, är en manifestation av den svenska demokratin och vårt öppna samhälle. Det är alla ni polisanställda som möjliggör detta.

Polisfrågor i fokus


En annan iakttagelse är att polisens och rättsväsendets frågor tar en allt större plats i den intensiva samhällsdiskussion som pågår under Almedalsveckan. Tillsammans med övriga rättsväsendets myndigheter hade vi en egen dag då vi diskuterade utsatta områden, nätbrottslighet och rättsväsendets utmaningar. Jag deltog också i flera andra seminarier och utfrågningar. Känslan är att förståelsen har ökat för de svårigheter som vår omorganisation har inneburit. Jag har försökt förmedla att vi är genom den svåraste fasen och att vi nu ser att allt fler bitar börjar falla på plats. Vi blir fler i utsatta områden, resultaten vänder sakta uppåt och politikerna lovar ökade resurser. Jag kunde också berätta att den budgetförstärkning vi har fått i år gör att vi kan satsa cirka ytterligaretio miljoner kronor på att förstärka arbetet mot demokrati- och hatbrott.

Blåljussabotage kriminaliseras?


Jag deltog också vid ett seminarium om hot och våld mot poliser som arrangerades av Polisförbundet. Vid seminariet presenterades en positiv nyhet av riksåklagare Anders Perklev. Han har regeringens uppdrag att utreda det straffrättsliga skyddet för blåljuspersonal och berättade att han undersöker möjligheterna att införa en ny straffbestämmelse om blåljussabotage. Det tar bland annat sikte mot stenkastning och annat sabotage mot blåljuspersonal som försöker utföra sitt uppdrag. Perklevs tanke är att brott som kan få stora konekvenser för allmänheten, till exempel genom försenade utryckningar, ska straffas hårdare. Detta vore förstås en viktig markering för oss och våra blåljuskollegor. Perklevs utredning ska vara färdig nästa sommar.

Till sist. Vi är en organisation som alltid är i arbete. Vissa har haft semester. Några är på semester just nu. Andra ska få ledigt snart. Oavsett vilket. Tack för allt gott arbete och ha en riktigt skön sommar!