Vi ska kommunicera sakligt och relevant

Rikspolischef Dan Eliasson skriver om den senaste tidens diskussion om polisens kommunikation och den fortsatta lönerörelsen.

I söndags åkte jag upp till Sälen för att delta vid Folk och försvars årliga rikskonferens. Jag var där för att prata om polisens ombildning och våra framtidsutmaningar när det gäller migrantströmmarna, terrorhotet och grov organiserad brottslighet. När jag kommit upp dit var det dock en annan fråga som helt tog över. Jag fick besvara mängder av frågor från tillresta medier om uppgifterna att vi inte hade informerat om de sexuella övergrepp som inträffat vid ungdomsfestivalen ”We are Stockholm” i somras. Mycket handlade om att vi hade tagit otillbörlig politisk hänsyn i vår kommunikation om detta.

Vi ska vara konsekvensneutrala

För mig är det här ganska enkelt i grunden. Polisen ska förebygga, utreda och lagföra sexuella ofredanden mot unga personer oavsett var de inträffar. Vi ska också ge saklig och relevant information om denna brottslighet oavsett vilka konsekvenser det kan ge. I de här frågorna litar jag fullt ut på alla polisanställda. Jag känner er som oerhört rakryggade, öppna och genuina. Som brukligt när vi anklagas för att ha gjort fel överlämnades detta ärende till Särskilda åklagarkammaren som snabbt skrev av ärendet. De delar som handlar om eventuella brott mot tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen prövas nu av Justitiekanslern.

Det handlar om jämställdhet

Vi ska också själva se över omfattningen av denna brottslighet. Nationella operativa avdelningen har fått i uppdrag att se över om sexuella övergrepp vid festivaler och liknande evenemang är ett ökande problem och vad vi i så fall kan göra för att minska det. Även polisens etiska råd ska ombes att bistå med etiska överväganden i denna fråga. Men det här är givetvis inte bara en fråga för polisen utan för hela samhället. I grunden är detta en jämställdhetsfråga där många måste hjälpas åt för att förändra de attityder som är grogrunden för sexuella övergrepp.

Synpunkter får genomslag

Sedan till frågan om polislönerna. Jag är envis. Jag har ännu inte gett upp hoppet om att vi ska komma överens med Polisförbundet. Jag och övriga ledningen har tagit intryck av många synpunkter som delgavs oss då det senaste löneförslaget inte accepterades. Jag har under julhelgen också ringt upp och pratat med ganska många inom polisen som skrivit mejl till mig angående lönerna. Jag märker att många känner en oro kring individuella löner och våra chefers förmåga att göra ett bra jobb i det avseendet. Vi kommer därför att jobba särskilt med den frågan under kommande månader. I den här lönerörelsen, som är den första i den nya myndigheten, är det viktigt att vi gör ett gediget arbete. Kvalitet får gå före snabbhet. I det sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att oavsett när detta blir klart ska de nya lönerna gälla retroaktivt från den 1 oktober 2015.