Vi ska aldrig förlora kontrollen

Händelsen i Rinkeby, våld mot kvinnor och alla professioners lika värde. Läs rikspolischefens veckobrev.

Det våldsamma upplopp som inträffade i Rinkeby på måndagskvällen var ytterligare ett exempel på den svåra situation som det svenska samhället står inför i våra mest utsatta bostadsområden.

Vi ska aldrig backa

Mycket av diskussionerna efteråt har handlat om polisen väntade för länge med att ta tillbaka initiativet i området efter den första händelsen med stenkastning och när polispatrullen sköt verkanseld. Jag har inte alla fakta på bordet för att kunna bedöma det. Nationella operativa avdelningen (Noa) har också blivit ombedd att utvärdera hela insatsen. Däremot kan man redan nu slå fast att det finns inga rutiner inom polisen om att avvakta med att ingripa när personer begår grova brott. Vi ska aldrig backa undan när allmänheten behöver vårt stöd och vår hjälp. Samtidigt är det naturligtvis alltid en svår avvägning i den akuta situationen om vilken taktik som är bäst för att hantera ordningsstörningen, behoven för allmänhet och näringsidkare som drabbas och vilka konsekvenserna kan bli för blåljuspersonalens arbetsmiljö. Därför blir Noa:s utvärdering viktig för att vi ska kunna lära för framtiden av denna händelse.

God kriminell återväxt

Ytterligare en slutsats av händelsen i Rinkeby är att samhället här står inför en mycket stor utmaning. Polisen försöker hantera effekterna av de dåliga socioekonomiska förutsättningarna i områden som Rinkeby. Det handlar om faktorer som låg utbildning, hög arbetslöshet, trångboddhet och integrationsproblem. Vi ska göra allt som står i vår makt att skapa trygghet men vi kommer aldrig att kunna lösa de bakomliggande faktorerna som gör att hundratals arga unga män kastar sten och bränner bilar. Återväxten är tyvärr god och riskerna med att endast polisen signalerar en ambitionshöjning är uppenbara. Får man inte stopp på nyrekrytering till kriminalitet så kommer framgången vara begränsad nästan oavsett polisiära ambitioner. Vi behöver bli fler poliser i dessa områden. Men övriga samhället måste också göra en stor satsning för att bryta utvecklingen.

Möte om mäns våld mot kvinnor

I veckan var jag på ett intressant seminarium på regeringskansliet om hur kommuner, statliga myndigheter med flera kan förstärka arbetet kring mäns våld mot kvinnor. Tre ministrar var med på mötet – Morgan Johansson, Anders Ygeman och Åsa Regnér. Detta var första mötet av detta slag. Jag fick möjlighet att berätta vad vi inom polisen gör. Bland annat om våra försöksverksamheter för att snabbt koppla ihop offer och förövare med behandling enligt en isländsk modell, hur vi utvecklar vår metodhandbok och om våra insatser för lagföringen av brotten. Jag sa också att jag tycker att det är tänkvärt att på områden som terrorism och organiserad brottslighet träffas vi myndighetschefer regelbundet i etablerade strukturer för att samordna våra insatser. Är inte det något att eftersträva även på detta område var min retoriska fråga?

Alla har samma värde

Senaste veckan har det förts en diskussion om hur vi ser på varandra inom polisen. Närmare bestämt har det handlat om det spelar någon roll om man är polis eller civil ute i verksamheten. För mig är det helt självklart att vi fullt ut ska använda alla kompetenser som finns inom polisen på bästa sätt. Attityder eller värderingar om att vissa medarbetargrupper är mer värda än andra hör självklart heller inte hemma inom polisen.

Jag tycker diskussionen är märklig. Det är självklart att polisen behöver medarbetare med olika professioner för att göra ett bra arbete. Specialistkompetenser inom juridik, IT-forensik, analys, beteendevetenskap, ekonomi eller administration är några exempel på vad som behövs för att vi som myndighet ska klara vårt uppdrag. Det är när vi jobbar tillsammans och nyttjar varandras olika kunskaper som vi når goda resultat. Alla inom polisen – såväl chefer som medarbetare – har ett ansvar att motverka attityder som gör skillnad mellan olika personalgrupper. Vi är alla kollegor inom svensk polis.

PS. I morgon klockan 10 är det dags för en ny grillning då jag dyker upp som gäst i TV4:s Nyhetsmorgon. De ska bland annat ställa frågor om situationen i utsatta områden, gängvåldet och våra utredningsresultat. Även om man får stå tills svars för mycket i sådana här intervjuer är det alltid bra att vi inom polisen får redovisa våra perspektiv i olika brännande frågor. DS.

Dan Eliassons signatur