Vi måste satsa på utsatta områden

Rapport om utsatta områden och besök i Göteborg. Läs rikspolischefens veckobrev.

I onsdags presenterade vi rapporten om våra utsatta områden vid en pressträff i Göteborg. Jag tycker vi fick ett bra gensvar. Självklart fanns det invändningar mot att vi pekar ut vissa områden på detta sätt och olika bilder av hur djupa problemen är. Samtidigt tycker jag att samtalet i denna fråga blir allt bättre. Syftet med rapporten är att vi själva, andra myndigheter och övriga samhällsaktörer ska få en tydlig lägesbild om var problemen är som störst. Det skapar bättre förutsättningar för en gemensam kraftsamling.

Långsiktiga handlingsplaner
Den viktigaste konsekvensen för vår egen del är att vi fortsätter prioritera de särskilt utsatta områdena i våra personalförstärkningar. Fler anställda måste fylla radiobilar och utredningsrum i dessa områden om vi ska kunna vända utvecklingen. En viktig åtgärd med anledning av rapporten är att regionerna ska ta fram långsiktiga handlingsplaner för alla 61 utsatta områden. De ska vara klara senast den 18 september. Vilka konkreta åtgärder som vidtas är upp till lokalpolisområdeschefen att besluta tillsammans med sina medarbetare. På nationell nivå ska vi bistå insatserna med utveckling av ny teknik, forskningsbaserade arbetsmetoder och att hjälpa till att få igång myndighetsgemensam samverkan på lokal nivå.

Fler måste våga prata
Efter pressträffen var jag också på ett besök i lokalpolisområde Storgöteborg Syd som bland annat har det nya särskilt utsatta området Tynnered. Tillsammans med de erfarna yttre poliserna David och "Perry" passerade vi flera platser där unga män brutalt skjutits ihjäl. Det var mycket sorgligt att se alla ljus och blommor som stod uppställda vid den senaste mordplatsen. Vi måste få stopp på den våldsspiral som byggts upp i områden som Tynnered. Jag besökte också gruppen som arbetar med grova brott på regionnivån i Göteborg. De utreder flera av morden i Tynnered. Det är tydligt att de gör allt de kan för att hitta de skyldiga. Men utan tekniska bevis eller vittnesmål är det svårt att nå hela vägen fram. Det är uppenbart att vi måste bygga ännu mer förtroende i de utsatta områdena. Vi måste få fler att våga prata med oss.

Jag hann också med att träffa medarbetare på Mölndals polisstation för att prata om läget i deras verksamhet. Ett mycket givande samtal. Det var uppenbart att det finns en stor osäkerhet kring vår lönepolitik. Jag återkommer till det inom kommande veckor.

Svår ekvation
Situationen i utsatta områden synliggör frågan om hur vi gör våra prioriteringar. Jag har under en lång tid lyft fram att ekvationen inte går ihop. Vi behöver bli fler polisanställda för att klara av vårt uppdrag. Det krävs för att säkra tryggheten i utsatta områden, klara upp alla grova våldsbrott, arbeta med gränskontroller och verkställigheter, säkra insatsförmågan mot terrorism och öka antalet uppklarade brott. På den sista punkten har det nyligen hävdats att vi genar och satsar på lättuppklarade brott som trafik- och narkotikabrott för att förbättra statistiken. Det finns ingen sådan prioritering. Snarare har polisledningen lyft fram att vi måste öka uppklaringen av brott mot person, det gäller framför allt vålds- och sexualbrott.

Att antalet ärenden som redovisas till åklagare har ökat för trafik- och narkotikabrott kan inte vara en nackdel. Vi behöver också öka produktionen av dessa ärenden, som har minskat under många år. Det är tydligt att allmänheten efterfrågar detta. Det syns bland annat i våra medborgarlöften som bygger på dialog med lokalbefolkningen i olika områden. Mitt besök i Tynnered i veckan visade med eftertryck hur mycket otrygghet som trafik- och narkotikarelaterade brott skapar. Flera personer stoppade oss när vi åkte runt i området och ville prata om just detta. Att polisen kan stoppa bilar och visitera personer bygger ofta på ingående misstankar om just trafik- och narkotikabrott. Det ger sedan ingångar till grövre brott.

Till sist vill jag önska alla en trevlig midsommarhelg. Det gäller särskilt till alla er som jobbar under helgen!