Vi måste jobba effektivare

Rikspolischefens veckobrev, bland annat om arbetet mot brott i nära relationer och polisens ekonomiska läge.

I måndags var jag på besök i Södertälje och åkte runt i tre av våra utsatta områden – Ronna, Geneta och Lina. Man kan konstatera att de har en helt annan karaktär än många av våra andra utsatta områden. Södertälje har tidigare haft mycket stora problem och de kvarstår delvis. Men atmosfären i Södertälje är lugnare, samtidigt som de parallella samhällsstrukturerna märks starkare än på andra håll. Det här visar, som vi redan vet, behovet av att jobba på olika sätt i olika områden. I Södertälje finns en stor kunskap om hur man kan arbeta mot grov brottslighet. Här finns viktiga erfarenheter att dra för övriga Polissverige. Ett särskilt tack till Erik och Ragge som visade mig runt.

Vi kan göra mer för relationsbrotten

På onsdagskvällen var jag med på ett pass i yttre tjänst i Umeå med Elin och Per. Bland annat var vi på ett jobb som handlade om brott i nära relationer. En kvinnas före detta man hade sökt upp henne i hemmet och misshandlat henne. Han greps och blev anhållen. Det här är allvarliga brott som får stora konsekvenser för de utsatta och deras barn. Kan vi göra mer här? Jag tror det. Därför är jag glad över att vårt utvecklingscentrum i Väst deltar i ett regeringsuppdrag för att identifiera effektiva metoder för att förebygga upprepat våld i nära relationer. Brottsförebyggande rådet leder arbetet med bistånd från polisen och Socialstyrelsen. När misshandeln mot kvinnan skulle avrapporteras kunde jag som vanligt konstatera att jag inte blev imponerad av våra avrapportingssystem. Därför känns det bra att förenklingar i systemen är på gång. Det sker stegvis i flera etapper under nästa år.

Fler på vissa håll

I Västerbotten fick jag också ett gott exempel om hur resurser har kunnat styras om till lokalpolisområdet och verksamheten nära medborgarna. Det gäller glesbygdskommunerna Malå och Norsjö i Västerbottens inland. Där har verksamheten stärkts upp resursmässigt från ingen polis i yttre tjänst till sammanlagt fyra poliser i yttre tjänst. Två i varje kommun. Bra!

Rekrytering i hög takt

Vi har nu lämnat in årets sista anslagsprognos till regeringen. Anlagsprognosen är vår löpande avrapportering till regeringen om hur vår ekonomi utvecklas. Vi ser nu att anslagsförbrukningen har ökat mer än vad vi trodde i våras. Det beror främst på ökade konstader för övertid och att rekryteringen av civilanställda har genomförts i snabbare takt än förväntat. Det senare får också konsekvenser för vårt resursläge. Vi måste bli mer försiktiga när det gäller takten att anställa fler civilanställda. Utöver de 700 civilanställda som vi redan har beslutat om klarar vi av att anställa ytterligare 300 till sommaren (alltså hälften av de ytterligare 600 som aviserades i polisledningens åtgärdsplan).

Krävs effektiviseringar

En viktig fråga kring vår ekonomi under nästa år är att effektivisera verksamheten. Det handlar bland annat om minskad övertid samt effektivare personalförsörjning, inköpsverksamhet, lokalförsörjning och fordonshantering. Det är just nu svårt att bedöma vilka effekter det kan ge. Därför ska vi nästa år pröva om vi kan öka våra rekryteringsambitioner ytterligare. Detta är ingen enkel balansgång. I praktiken krävs det att vi gasar (anställer fler) och bromsar (effektiviserar befintligt verksamhet) samtidigt. Jag för hela tiden en nära dialog med regeringen och räknar med att vi ska få de resurser vi behöver. Men då måste vi också kunna visa att vi effektiviserar verksamheten ännu mer. Effektivisering och ökade resurser hänger ihop.

PS. Stort grattis till Nationellt bedrägericenter, NBC, som i veckan var med och vann den svenska uttagningen i tävlingenEuropean Crime Prevention Award. Projektet heter ”Försök inte lura mig” och är en samverkan mellan Polismyndigheten, Pensionärernas riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och Brottsofferjouren. Viktigt arbete mot en extra skyddsvärd grupp i samhället. Nu önskar vi NBC:s chef Mattias Falkbåge och hans personal lycka till i den europeiska finalen av tävlingen. DS.