Vi är förberedda

Rikspolischef Dan Eliasson skriver om den förhöjda hotbilden mot Sverige och sitt besök hos den danska polisen.

Den senaste veckan har präglats av terrorattentaten i Paris och den förhöjda hotbilden mot Sverige. Jag har haft mängder av möten för att säkra att polisen och andra myndigheter vidtar lämpliga åtgärder. Direkt efter Parisdåden införde vi en höjd vaksamhet, tillsyn och bevakning vid vissa strategiska objekt.

Förhöjd hotbild

I mitten av veckan fick vi sedan underrättelser om en person som kunde ha avsikter att begå terrorhandlingar i några europeiska länder, bland annat i Sverige. Mot denna bakgrund skärpte vi under onsdagen de åtgärder som redan hade vidtagits efter Parisdåden. Vi gick därför upp i särskild händelse. Det görs dels för att bistå Säpo med att hitta den misstänkte. Dels för att vidta de åtgärder som krävs för att öka vaksamheten vid strategiska platser med anledning av den ökade hotbilden.

Sammantaget innebär den höjda terrorberedskapen, gränskontrollerna, tillsynen vid asylboenden tillsammans med omorganisationen att vi är väldigt ansträngda. Vi får mycket uppskattning från vår uppdragsgivare regeringen och andra aktörer. Jag vill här understryka hur imponerad jag är över vår samlade förmåga och de insatser som polisen gör under svåra omständigheter. Ett stort tack till alla polisanställda!

Besök i Köpenhamn

I veckan besökte jag min danske motsvarighet för att jämföra intryck och erfarenheter. Likheten mellan de sätt vi hanterar händelser som den i Paris är stora. När jag bedömer vår förmåga i förhållande till dansk polis så känner jag att vi ligger bra till. Med den kompetens som svensk polis har och med vårt nationella insatskoncept – förstärkt förmåga i alla regioner, särskild förmåga hos storstädernas piketenheter och en nationell förmåga genom Nationella insatsstyrkan – så kan jag konstatera att gräset inte är grönare på andra sidan sundet. Det hindrar inte att vi behöver överväga om vi måste skärpa vår förmåga och/eller ytterligare öka resurserna för att kunna bemöta attacker av den typ som inträffade i Paris.

Med danskarna pratade jag också om flyktingströmmarna och dess konsekvenser för polisens arbete. Danmark har ännu inte infört gränskontroller. Jag tror att ett av skälen för det är den stora integrationen och den omfattande rörligheten mellan både Danmark och Tyskland och mellan Danmark och Sverige. Samma skäl som gör det svårt för oss att kontrollera alla som passerar till exempel Öresundsbron.