Våra politiker står bakom oss

Rikspolischef Dan Eliasson skriver om mötet med insynsrådet och hur polisens utredningsresultat ska bedömas.

I måndags mötte vi i ledningen ledamöter från det nationella insynsrådet och regionpolisråden. Sammantaget närmare 100 personer som alla är folkvalda. Uppdraget för de olika råden är att utöva allmänhetens insyn i verksamheten och att ge råd till rikspolischef eller regionpolischef.

Vi har ett stort stöd

Detta skiljer sig från de tidigare polisstyrelserna som hade formella befogenheter kring bland annat budget, verksamhetsplanering och årsredovisning. Nu tror jag inte det formella behöver betyda så mycket. Det är en självklarhet för mig att kloka argument alltid ska beaktas oavsett formella befogenheter. Det var en mycket bra stämning i rummet. Ledamöterna var väl informerade om ombildningen och ställde relevanta frågor och gjorde bra medskick. Eftersom det var en enig riksdag som beslutade om reformen står alla partier bakom våra strävanden i ombildningen. Kort sagt, vi har mängder av stöd.

Hur ska resultatet bedömas?

En fråga vi ägnade uppmärksamhet handlade om vad som kan anses som ett bra utredningsresultat. Här var vi överens om att kvalitet måste gå före kvantitet. Jag hävdar att det inte är möjligt att bedöma om vi gör ett bra utredningsresultat om vi bara fokuserar på antal ärenden som överlämnas till åklagare. Jag bad ledamöterna att inte förledas att tolka våra resultat i negativa termer även om det visar sig att trenden med fortsatt nedgång i ärenden till åklagare fortsätter. Vi gör nu ett antal viktiga strukturella satsningar med brottsomordning, jourverksamheten och kvalitetsåtgärder. Detta bör främja verksamheten.

Utvecklad uppföljning

Hur resultaten sedan ska följas upp och bedömas. Ja, det är en annan fråga. Vi har i regleringsbrevet fått i uppdrag att ta fram lämpliga mått för uppföljning. Dessa ska redovisas för regeringen i september nästa år. Regeringen lyfter fram tre inriktningar för den framtida uppföljningen: hög kvalitet, resurseffektivitet och tydligt medborgarfokus. För mig är det arbetet mycket viktigt. Det är här vi på allvar ska lägga grunden för hur vi ska bedöma den nya polismyndighetens utredningsarbete. Då får vi inte gå i den enkla fällan att bara räkna antal ärenden till åklagare. Vår verksamhet är betydligt mer komplex än så.

Jourverksamhet i utveckling

I onsdags besökte jag Södermalm för att titta på utredningsverksamheten och då särskilt försöken att utveckla jourverksamheten. Jag måste säga att jag blev imponerad över våra polisers engagemang och vilja att lösa så mycket som möjligt tidigt i ärendet. Man söker former för att utveckla det kvalificerade förundersökningsledarskapet tidigt i processen. Frågan är om övriga delar av vår utredningsverksamhet är redo att i ökad utsträckning jobba på annan tid än traditionell dagtid för att utveckla verksamheten? Det vore till gagn för våra medborgare. Och det tycker vi väl alla är bra!

Läs mer om polisens utredningsresultat: Polisen redovisar utredningsresultaten