Väntan på pengarna

Framgångar mot brottsaktiva och väntan på resurstillskotten. Läs rikspolischefens veckobrev.

De senaste veckorna har jag ägnat en del tid åt att träffa region- och avdelningschefer för en dialog om deras resultat första tertialet. Det positiva är att utredningsresultatet hittills i år ligger på plus jämfört med förra året. Till stor del beror det på ökad aktivitet på trafik- och narkotikaområdet. Det är bra, men vi måste också lyfta resultatet för brott mot person.

Effektivare samordning


En strategi för att förbättra utredningsresultatet har varit satsningen mot brottsaktiva. Genom ett nytt it-stöd som introducerades i höstas är det enklare att identifiera de som har många aktiva brottsmisstänkar riktade mot sig. Att sedan samordna alla brottsmisstankar mot en misstänkt vid en brottsutredande enhet ökar effektiviteten. En färsk uppföljning från Noa visar att detta har varit framgångsrikt. Bara den senaste månaden har antalet misstänkta med fyra eller fler aktiva brottsmisstankar minskat med 12 procent. Bra jobbat!

Kämpig ekonomi


Tertialdialogerna har också visat att många regioner och avdelningar har det besvärligt med ekonomin. Det här är ett komplicerat läge att hantera. Å ena sidan bygger vi upp ett underskott. Å andra sidan vet vi att de politiska ambitionerna är att polisen ska växa. Vi måste därför hitta en lösning tills vi får besked om våra ekonomiska förutsättningar i regeringens höstbudget som kommer i september. Vi diskuterade även detta vid strategiska ledningsgruppens möte i Göteborg i veckan. Vi beslutade då att vi ska använda delar av anslagskrediten för att klara läget tills dess.

Fler ska återanställas


Vid ledningsmötet diskuterade vi också vår personalförsörjning. Vi enades om att försöka återanställa fler poliser som har lämnat myndigheten. Vi behöver varje polis vi kan få i avvaktan på de större poliskullarna som anländer till oss med start i december 2018. Vi pratade också motivation och delaktighet där mycket pågår just nu. Reflektioner i vardagen, bättre kvalitet i utvecklings- och lönesamtal, försöken att bygga verksamheten nedifrån och upp samt arbetet kring alternativa karriärvägar. När vi träffas efter sommaren ska vi identifiera det som är viktigast och sätta ännu mer tryck och fokus på de frågorna.