Vad skaver som mest?

Rikspolischef Dan Eliasson skriver om behovet av att överbrygga de hinder som finns på olika håll i polisorganisationen.

Vilka är våra tre mest angelägna problem just nu? Den frågan har vi diskuterat i den nationella strategiska ledningsgruppen denna vecka. För det finns mycket som skaver därute just nu. Jag märker det när jag är ute på besök i verksamheten, under våra chefsmöten, från de frågor som har dykt upp i vår interna reformstödsgrupp och genom mejl och samtal med enskilda medarbetare. Det handlar om till exempel om inplaceringar, chefstillsättningar (där är vi snart i mål), utrustningsfrågor, arbetsbelastning, teknikstöd, arbetsmiljö, med mera.

Alla ska involveras


Tanken från oss i ledningsgruppen är att alla ska arbeta med ”de tre viktigaste frågorna”. Vi vill se detta arbetssätt på alla nivåer i organisationen, från minsta arbetsgrupp eller enhet hela vägen upp till högsta ledningen. De frågor som väljs ut ska vara lokalt framtagna och handla om de hinder som just de medarbetarna upplever. Självklart finns det betydligt fler frågor än tre, men vi behöver hitta en enkel form för att skapa ny kraft och mer involvering i vårt förändringsarbete. De tre frågor som vi i nationella ledningen ska fokusera på är: Hur ska vi öka resurserna i kärnverksamheten? Hur ska vi få fler medarbetare som känner att de kan påverka verksamhetens utveckling och genomförande? Hur vi få tillbaka arbetsglädjen i alla delar av verksamheten? Jag återkommer i denna fråga.

På lördag ska jag grillas


På lördag är jag med i Ekots lördagsintervju (sänds i P1 på lördag kl.13). Det blir fjärde gången jag deltar. Jag misstänker att jag blir grillad i många frågor. Missnöjet i organisationen, löner, verksamhetsresultaten, bland annat i utredningsverksamheten, mitt ledarskap, ekonomin, med mera. Det är svårt att läsa på inför denna typ av intervjuer. Du vet inte alltid åt vilka håll programledaren vill leda samtalet. Så det blir som vanligt, man gör sitt bästa. Sedan får du se hur långt det räcker.

Attackerna i Bryssel


Händelserna i Bryssel i veckan är förfärliga. Hotet från terrorismen visar sig återigen vara högst reellt. Det här visar behovet av att vi fortsätter att stärka vår förmåga och beredskap för att kunna förebygga och ingripa mot terrorism. Som av en händelse var jag i onsdags på ett sedan tidigare inplanerat besök hos piketen i Stockholm. Jag blev stolt över att få se den mycket höga kompetens och starka förmåga vi har vid dessa enheter.