Vad ska en polis egentligen tåla?

Rikspolischef Dan Eliasson undrar var gränsen går för vad en polis ska tåla i tjänsten, berättar om en tisdagkväll i Luleå och tackar för extra pengar till polisen.

Dan Eliasson - blogg

Ska poliser behöva tåla att bli utsatta för allvarligt våld? Var går i så fall gränsen? Frågan är ställd på sin spets i en ansökan om brottsskadeersättning från Peter, arbetskamrat i region Stockholm.

Bakgrunden är följande. Peter deltar i ett efterföljande i samband ett grovt rån. Under jakten stannar plötsligt bilen han förföljer, en av rånarna kliver ur och avlossar flera skott med automatvapen mot den polisbil som Peter kör. Åtminstone två av skotten träffar polisbilen men missar Peter. Svea hovrätt dömer senare två av de fyra rånarna för försök till grovt rån, men friar från åtalspunkten mordförsök. Efter domen ansöker Peter om brottsskadeersättning hos Brottsoffermyndigheten. Men får avslag på sin ansökan då Brottsoffermyndigheten inte anser att angreppet är så grovt att det kan anses utgöra en allvarlig kränkning. Angreppet anses inte heller vare sig skymfligt eller förnedrande.

Det kan givetvis vara svårt att göra bedömningar i ett sådant här ärende. Jag har pratat med Peter och har förstått att han nu begär att få beslutet omprövat. Som rikspolischef ska jag vara försiktig med att recensera andra myndigheters beslut. Men ur min synvinkel är det här ett allvarligt angrepp mot en polisanställd och borde ses som en allvarlig kränkning. Om så inte är fallet, tycker jag att det finns anledning att överväga förändringar i gällande regelverk. Poliser hör till de yrkesgrupper som förväntas tåla mer än andra, men det måste finnas gränser för vad samhället accepterar. Jag kommer att följa den fortsatta prövningen noggrant.

I onsdags meddelade regeringen att Polisen får 283 miljoner extra för verksamhetsåret 2016. Pengarna ska bland annat användas för att finansiera de 700 civilanställda som jag beslutat att vi ska rekrytera i år. Syftet är att frigöra poliser för att öka vår operativa förmåga genom att avlasta kärnverksamheten med exempelvis gränskontroller och delar av utredningsverksamheten. De extra miljonerna täcker inte våra långsiktiga behov, men är ett välkommet och nödvändigt tillskott.

Till sist några upplevelser från en polisbil en alldeles vanlig tisdagkväll i Luleå. Två män vill att polisen ska skjutsa dem 38 mil till Örnsköldsvik. En barfotaman snattar ett par skor, grips och har sedan svårt att tro på att han är fri att gå efter strafföreläggande. En ko rymmer från slakteriet, springer ut på en sjö och går genom isen. Men mest intryck gjorde kollegornas ingripande mot den narkotikapåverkade man som hotade sin granne med kniv. Tack till Jenny och Patrik som jag åkte med. Tack för gott arbete och bra samtal. 

Dan Eliassons signatur