Tuffa utmaningar

Kraven på bättre utredningsresultat och ledningens syn på läget. Läs rikspolischefens veckobrev.

 

Denna vecka blev intensiv på många sätt. Ledningsmöte i Örebro, seminarium om polisreformen, intervju i SVT:s Aktuellt* och samtidigt en intensiv rapportering och debatt i media om polisens utredningsresultat. Bakgrunden till all diskussion är att vi ännu inte har kommit ikapp med vår utredningsverksamhet. Antalet ärenden som vi levererar till åklagare har på många håll fortsatt att minska under hösten.

Vi tvingas prioritera

Varför har blivit så här? Jag ser tre tunga orsaker till nedgången. Den första handlar om förändringar i brottsligheten. För den grova våldsbrottsligheten befinner vi oss nu i någon form av all time-high. I region Stockholm har vi till exempel haft över 100 skjutningar i år. Totalt utreds 46 mord och 62 mordförsök för närvarande. Det säger sig självt att detta får konsekvenser för övrig verksamhet. Vi kan inte välja bort detta till förmån för utredningar av stölder och trafikbrott. Vi ser också ett ökat tryck när det gäller IT-relaterade bedrägerier och sexualbrott.

Den andra tunga faktorn som påverkar är att utryckningsverksamheten får allt mer att göra. Antalet HR stiger stadigt i många delar av landet. Det här får konsekvenser för utredningsverksamheten där våra patruller får mindre tid att genomföra förhör och samla in bevis i ett tidigt skede, vilken påverkar chansen till brottsuppklaring. Den tredje faktorn är omorganisationen. Det flesta förändringar är nu på plats, men att realisera effekterna av dem går väl långsamt. Det är förståeligt att detta tynger oss, likväl måste vi få upp farten.

Det nya måste ges en chans

Mitt uppe i allt detta hade vi ett tvådagars möte med nationella strategiska ledningsgruppen. Vi diskuterade bland annat den långsiktiga personalförsörjningen av både civila och poliser (inklusive fördelningen över landet), den ökade omfattningen av delpensioner och förslaget om ett gemensamt friskvårdsbidrag som innebär en ambitionshöjning i frågan (mer om detta kommer längre fram).

Vi i ledningen är förstås oroade över läget just, men vi är också övertygade om att huvuddelen av de förändringar som har gjorts inom polisen de senaste två åren är riktiga. Vi ska därför inte göra några drastiska förändringar bara för att det blåser. Den nya måste ges en chans att få genomslag. Dessutom har vi redan initierat en åtgärdsplan som vi arbetar med. En viktig del där är att överväga vissa förändringar i organisation och arbetssätt. Här kommer en återrapportering och konkreta ändringsförslag att presenteras innan jul.

Nya PKC ger effekt

När det gäller utredningsverksamheten har vi så sent som 1 november också gjort en stor förändring med det nya sätt som vi ska använda polisens kontaktcenter (PKC) på. Fler utredare och FU-ledare ska finnas i PKC, vilket ska leda till att de utredningar som landar på lokalpolisområdena både ska vara färre och ha en högre kvalitet. Redan nu får jag signaler om att det börjar märkas. Det ska minska trycket på lokalpolisområdena och öka deras möjlighet att utreda brott och vara närvarande i lokalsamhället.

* Bara så ni vet. Jag har nu fått veta att den inbrottsdrabbade familj i Täby som var med i Aktuellt-inslaget fick besök av poliser i form av lokala brottsplatsundersökare på morgonen, dagen efter att de hade anmält inbrottet.