Svar på öppet brev från medarbetare

Rikspolischef Dan Eliasson svarar medarbetaren Johan Spånbo på hans öppna brev som delats i sociala medier.

Hej Johan,

Tack för ditt öppna brev. Innan jag rundar av dagen ska jag försöka besvara dina funderingar och synpunkter.

Du vill att jag leder den kriminalpolitiska debatten. Jag håller med om att det många gånger känns besvärande hur det svenska rättssamhället fungerar. Det offentliga har till exempel svårt att komma åt livsstilskriminella, det saknar resurser, lagarna räcker inte till, arbetssituationen är svår för många arbetskamrater med stenkastning, etc. etc. Här hamnar jag som myndighetschef många gånger i svåra situationer.

Mitt uppdrag är att genomföra statsmaktens beslut. Jag är inte tillsatt för att driva opinion. Det är politikernas roll. Det hindrar inte att jag ibland känner att jag måste ta bladet från munnen. För någon vecka sedan klev jag in i debatten om situationen i de mest socioekonomiskt utsatta områdena i Sverige. Här måste flera offentliga aktörer dra sitt strå till stacken om vi ska lyckas vända utvecklingen. Under vinterhalvåret har jag öppet diskuterat polisens behov av mer resurser, vilket jag uppfattar kommer att resultera i just ökade resurser. Men jag är inte, och ska inte vara, en offentlig åsiktsmaskin. Då har jag fel jobb. Samtidigt förs väldigt många uppriktiga samtal utom offentliga insyn.

När våra kolleger råkar illa ut blir vi alla upprörda och förbannade. Jag kollar alltid med berörda chefer så att den drabbade alltid får det stöd han eller hon behöver. Ibland ringer jag och kollar läget. Jag har i olika sammanhang påtalat det fullkomligt oacceptabla i att våra arbetskamrater utsätts för övergrepp. Jag gör det kristallklart för alla chefer att om man ger sig på oss så kommer vi att lägga all kraft på att komma till rätta med situationen. Men, det är tydligt att du tycker att jag kunde vara ännu tydligare internt, gentemot vår egen organisation. Det kanske är så.

Du lyfter några exempel där jag hamnat fel i debatten, bland annat nu senast med armbandet och att jag tidigare reflekterat över vad en gärningsman kan ha gått igenom. När det gäller armbandet så är det ett initiativ för att klargöra för unga killar och män att det är olagligt att sexuellt ofreda både tjejer och killar. Detta samtidigt som vi stödjer de som utsätts att anmäla brottet. Det är en del av en kampanj i sommar för att försöka minska de sexuella ofredandena av främst unga tjejer. Jag har väldigt svårt att se att det skulle vara fel. Jag tycker heller inte att det är fel att försöka se de orsaker till att - det som då sades en femtonåring pojke - huggit en vårdare till döds. Kanske kan vi lära något så att det inte händer igen? Samtidigt kunde jag nog ha kommunicerat bättre kring den frågan, men när man överraskas i direktsändning är det inte lätt att hitta de perfekta ordvalen.

När det sedan gäller personalpolitik så finns det saker som kan förbättras, bland annat när det gäller hur vi anställer nya polisaspiranter. Samtidigt sätter det gällande regelverket begränsningar. Förtjänst och skicklighet är de kriterier som ska styra vid anställning i staten enligt vår grundlag. Verksamhetens behov av kompetens styr var placeringen av våra nyanställda blir. De som går ut från skolan med bäst "betyg" inkluderat en bra aspirantpraktik och goda testresultat har bäst möjligheter att få tjänst där de önskar. Jag tror att närmare 80 procent fick sitt förstaval denna gång. Alla utom 25 av totalt 350 aspiranter fick något av sina val. Alla har varit fullt medvetna om att det kan bli så att man tvingas flytta för att få tjänst. Vi tittar just nu på detta för att se om vi kan göra mer för våra aspiranter, men jag kan inte utlova något här och nu. Som du säkert vet har vi också öppnat upp för ett försök med förflyttning för polisassistenter, både inom och mellan regioner så att fler ska kunna jobba där nära och kära finns. I övrigt forsätter vi utveckla personalpolitiken i takt och i dialog med verksamheten och det fackliga företrädarna.

Även när det gäller löner försöker vi flytta fram positionerna. Vi har tillsammans med polisförbundet kommit överens om den pågående revisionen och hur vi ska gå vidare de kommande åren. Jag hoppas att det ska ge möjlighet till ytterligare steg i lönebildningen där vi redan tagit viktiga steg. Vi har höjt ingångslönerna från 21300 till i snitt 25000 och "sexåringar" tjänar i snitt 28000. Men mer behöver göras.

Slutligen några ord om att människor i min stab och min omgivning behöver ha fötterna i myllan. Här tror jag att du kanske ska tänka ett varv till. De som ingår i den strategiska ledningsgruppen, som är mitt viktigaste stöd i att leda myndigheten, är alla extremt erfarna och skickliga ledare. Om du tror att de inte är kritiska och förslår alternativa lösningar så är du fördomsfull. Däremot kan jag berikas med ytterligare kunskap i olika frågeställningar. Därför är jag ute i verksamheten varje onsdag för att fånga in ytterligare perspektiv från alla delar av polisen.

Johan, jag sätter stort värde på din återkoppling och tar intryck av en del av dina synpunkter. Jag hoppas dock att du inser att jag och övriga i ledningen gör allt vi kan för att skapa så bra möjligheter som möjligt för verksamheten. Visst, vi är inte perfekta, men vem är det?

Ha en skön sommar,

Dan