Styrningen av vårt arbete

Rikspolischef Dan Eliasson om att leda med tillit och hur polismyndigheten kan skapa fler karriärvägar.

Denna vecka har jag haft flera möten om styrning och uppföljning av vår verksamhet. Som ni vet har polisen en ny styrfilosofi sedan den 1 januari 2015. Den går bland annat ut på att vi ska lyssna på människors oro. De som jobbar närmast medborgarna ska föra samtal med kommun och våra arbetskamrater. Utifrån det gör vi en analys utifrån vilken vi utformar lokala medborgarlöften som blir styrande för den del av vår verksamhet som inte är händelsestyrd. När vi förenklar det brukar vi säga att istället för inifrån ut och uppifrån ner så är det precis tvärtom: utifrån in och nerifrån upp. Lyckas vi med detta? Inte fullt ut än, men vi är på väg.

Styra med tillit
I veckan diskuterade ledningsgruppen frågan. Vi hade ordföranden i regeringens tillitsdelegation, Laura Hartman, som gäst. Laura tillträde sitt uppdrag i juni och berättade om sina tankar. Det handlar om att ge professionerna större handlingsutrymme på bekostnad av detaljstyrning och alltför omfattande administrativa pålagor kring uppföljningen. I vårt arbete för att utveckla styrningen tar ekonomiavdelningen ett stort ansvar och vägleder oss i ledningsgruppen på ett bra sätt. Att bryta med många av principerna i så kallad new public management med detaljstyrning och gå mot mer tillitsbaserad styrning är svårt.

Det hindrar inte att vi ser förändringar redan nu. I veckan var jag i Jönköping. Anders och Veronica visade mig runt i stan och guidade mig mellan olika möten. Jag åkte bland annat runt med Kristoffer och Kim, två områdespoliser i Jönköping. Här var det tydligt att vår rörelse från detaljstyrning mot mer utrymme för professionen har tagit viktiga steg. Utrymmet att ta egna initiativ och påverka verksamheten var mycket stort för områdespoliserna. En av nycklarna till framgång var samarbetet med fältassistenterna.

Fler vägar till karriär
Jag fick flera intryck av mitt besök. Övergången till en regional ledningscentral i slutet av september påverkar många. Självklar skapar det oro. Arbetsbelastning kontra resurser likaså. Kristoffer skickade också med en viktig fråga. Hur kan vi bli bättre på att skapa alternativa karriärvägar? Alltså inte bara karriär genom att bli chef, utan också exempelvis genom ökad specialisering. Den senare frågan känns oerhört angelägen, karriär är inte bara att bli chef. Alla som vill satsa lite extra, men som inte vill eller kan bli chef, måste också ha möjligheter att utvecklas som yrkesmänniskor och kunna få en bra löneutveckling. Jönköping bjöd också på radiobil en tisdagkväll. Sexuellt ofredande, vårdslös körning och hagelskott genom ytterdörr var några upplevelser. Det händer mycket i alla delar av vårt land…

 

(Denna text skrevs för publicering fredagen den 26 augusti)