Street cops vs. management cops

Rikspolischef Dan Eliasson skriver om avståndet till ledningen och mötet med europeiska kollegor.

Den här veckan har präglats av två saker. Dels har jag varit på möte med vår reformstödsgrupp, dels har jag haft möte med mina kolleger i Europa. Två viktiga möten som ger perspektiv till vårt arbete framåt.

Avståndet måste minska

Reformstödsgruppen är ett femtiotal polisanställda som hjälper mig och övriga ledningen att stämma av läget. Vi börjar känna varandra rätt bra nu, så samtalen är öppna och direkta. Vi gjorde en gemensam lägesbeskrivning och som väntat vittnade kollegorna om ett ansträngt läge. Forskaren Anders Ivarsson Westberg var också med och gjorde en betraktelse över kulturer i olika organisationer och konstaterade att det inom polisen alltid har funnits ett stort avstånd mellan "street cops" och "management cops". Reformstödsgruppen vittnade om att det fortfarande var tydligt. Hur vi ska bryta detta avstånd återstår att se, men det är klart att vi måste dra åt samma håll om vi ska bli framgångsrika som organisation. Vi tittade även på inrikesministerns och finansministerns pressträff om polisen och när det informerades om att vi får ökade resurser gradvis fram till 2020 kändes läget lite bättre, åtminstone kände jag det så.

Tufft läge i Europa

Den känslan blev betydligt starkare när jag träffade mina europeiska kollegor i Haag under två dagar i mitten av veckan. Terrorism, migration, teknik och digitalisering var de teman som diskuterades i anslutning till en konferens som anordnades av Europol. Jag var en av polischeferna som fick göra några reflektioner på ett av dessa teman, nämligen migrationen. Jag pratade naturligtvis om den europeiska dimensionen och behovet av samarbete vid Europas yttre gräns och kamp mot människohandel. Vid yttre gräns gör Sverige viktiga insatser via Frontex. I år höjer vi våra insatser ytterligare och erbjuder bland annat stöd med helikopter och piloter under en tid. När det gäller det nationella nämnde jag gränskontroller, brott vid asylboenden, verkställigheter och hur detta anstränger våra resurser. Det var påtagligt hur den dåliga ekonomin i Europa påverkar våra kollegors förutsättningar negativt. Vi har i vår nya myndighet bättre förutsättningar att lösa vårt uppdrag än våra europeiska kollegor. Vi har nu en nationell styrning och flexibilitet samtidigt som det finns ett starkt politiskt stöd. Det gör att vi kan växa, de flesta andra verka behöva minska. Värt att tänka på i dessa tider.

Europol gör nytta

Vid Europol passade jag också på att träffa våra arbetskamrater vid den svenska desken och även svenska anställda vid Europol. Använder vi de förmågor som Europol erbjuder på bästa sätt? Jag tror att detta kan vara en del för att förbättra våra resultat, då internationell brottslighet bara verkar fortsätta att öka.

Mer resurser

De resurser som regeringen ger oss kommande år är naturligtvis mycket välkomna och gör att vi kan växa numerärt med både civilanställda och poliser. Jag ska fortsätta samtalet med vår uppdragsgivare om den långsiktiga finansieringen av vår verksamhet

 

Dan Eliassons signatur