Stora utmaningar

Arbetet mot gängvåldet kräver stora resurser. Läs rikspolischefens veckobrev.

I veckan inträffade ett nytt allvarligt angrepp mot polisen när ett föremål exploderade utanför polisstationen på Rosengård. Händelsen är som alla andra angrepp mot polisen oacceptabla. Det här visar tydligt behovet av skärpta straff för de som attackerar blåljuspersonal och att ytterligare resurser måste satsas mot den grova brottsligheten.

Grova brott i storstäderna


När det gäller den grova brottsligheten blev det en mycket dålig start på det nya året med flera dödsskjutningar hittills. Polisen och övriga samhället har en fortsatt stor utmaning för att stoppa den grova brottsligheten som kräver människoliv och utsätter allmänheten för faror. För att fördjupa mig i utrednings- och underrättelseläget kring det dödliga våldet har jag ägnat en stor del av veckan åt att besöka våra tre storstadsregioner. Det är uppenbart att det finns stor kompetens att utreda grova våldsbrott i Stockholm, Göteborg och Malmö. Men de som arbetar med dessa grova brott behöver fler kollegor. Det blir en viktig prioritering när vi växer med fler poliser med start från slutet av detta år. Den grova brottsligheten innebär en stor belastning för de drabbade regionerna. Förutom storstäderna har också övriga regioner ett mycket ansträngt läge. De grova brotten påverkar all annan polisverksamhet på ett påtagligt sätt. Därför är det bra att vi trots det har kunnat hålla uppe ett visst tempo i vår övriga utredningsverksamhet.

Inte bara lättutredda brott


När det gäller våra utredningsresultat hävdar vissa att det förbättrade resultatet förra året beror på en prioritering av lättutredda ingripandebrott. Ingenting kunde vara mer fel. Vi ska lyfta hela vår utredningsverksamhet. Vi kom en bit på vägen förra året. Nära tre procent fler ärenden redovisades till åklagare, uppgången syns i sju av tio brottskategorier. Exempel på brott där redovisningen har ökat är våldtäkter, bedrägerier och skadegörelse. Redovisningen har också ökat för trafik- och narkotikabrott. Det senare är inget vi ska skämmas över. I själva verket vet vi, via våra medborgarlöften och andra medborgarkontakter, att allmänheten efterfrågar fler polisinsatser mot trafikbrott och narkotika. Att vi fortfarande minskar redovisningen av våldsbrott är en utmaning, även om nedgången var något mindre under hösten. Fortsatta insatser krävs för att öka effektiviteten för sexualbrott, brott i nära relation och våld mot barn.

Nya förtroendesiffror


I veckan släppte Brå statistiken för den senaste Nationella Trygghetsundersökningen, NTU. Undersökningen gjordes för nästan ett år sedan när vi fortfarande var mitt inne i den turbulens som uppstod efter omorganisationen. Det märks i svaren där otryggheten är på en fortsatt förhöjd nivå och med en större oro för brottsligheten i samhället. Även förtroendet för polisen och resten av rättsväsendet sjunker. Förutom omorganisationen tror jag att det mer osäkra omvärldsläget och utvecklingen av den grova brottsligheten skapar en större otrygghet. För att öka tryggheten och förtroendet krävs fortsatt hårt arbete för att mota den grova brottsligheten och klara upp fler brott.

Brott mot blåljuspersonal


I veckan kom en efterlängtad utredning. Riksåklagare Anders Perklev presenterade delar av Blåsljusutredningen där han förslår att ett nytt brott om blåljussabotage införs. Han föreslår också skärpta straff för hot och våld mot tjänsteman och en särskild straffskärpningsgrund för brott som riktas mot någons yrkesutövning. Utredningen ska nu jobba vidare i frågan kring kränkningsersättning. Förslagen är välkomna och något som vi inom polisen länge har efterlyst. Det är angeläget att regeringen nu jobbar så snabbt som möjligt för att få denna lagstiftning på plats. Samhället måste markera tydligt mot de som angriper alla som är satta att skydda och hjälpa andra.

Löneavtal klart


Polismyndigheten har nu slutit ett nytt löneavtal med Polisförbundet. Avtalet innebär i ett första steg att två lönerevisonstidpunkter slås samman till en med utbetalning från den 1 april 2018. Polislönerna kommer i denna sammanslagna revision att öka med i genomsnitt 5,4 procent. Utöver det har särskilda medel avsatts för de som arbetar i särskilt utsatta områden och till arbetet med karriär- och utvecklingsvägar. Det är mycket positivt att vi har kunnat enas om ett avtal som fortsätter på den inslagna vägen med att uppvärdera polisyrket lönemässigt. Min avsikt är att vi ska fortsätta med det även i kommande löneförhandlingar.