Statsministern på besök

Statsministern visade sin uppskattning. Läs rikspolischefens veckobrev.

Den senaste tiden har präglats mycket av diskussionerna om den organiserade brottslighetens utveckling. Antalet ihjälskjutna i kriminella konflikter ligger på en mycket hög nivå. Angreppen mot polisen från grovt kriminella har blivit grövre. Vi har också en fortsatt allvarlig brottsutveckling i flera av landets mest utsatta områden.

Regeringen vill öka stödet

Den organiserade brottsligheten var också huvudämnet när statsministern besökte Nationella operativa avdelningen i veckan. Han fick en genomgång av underrättelseläget och polisens åtgärder för att stoppa dödsskjutningarna. Våra ledande politiker är precis som polisen oroade över den eskalerande våldsbrottsligheten. Statsministern visade sin uppskattning för vårt arbete. Han var också mycket tydlig med att regeringen fortsatt vill ge polisen mer stöd i form av ökade resurser och vassare lagstiftning. Vi har en mycket bra dialog med regeringen kring detta. Även om det tar tid att kraftigt öka antalet polisanställda, förbättra arbetsvillkoren och få ny lagstiftning på plats, finns det nu tydliga politiska ambitioner om att förbättra polisens förutsättningar. Det lovar gott inför framtiden.

Stort arbete i det tysta

Samhällsdebatten handlar ofta om spektakulära brott som syns i offentligheten. Samtidigt pågår ett omfattande och avancerat polisarbete i det tysta, bland annat inom våra underrättelse-, spanings-och utredningsenheter. Vi har på många håll en mycket bra bild om vilka individer som är drivande inom den grova brottsligheten. Jag upplever också att våra insatser gradvis intensifieras. Vi agerar allt bättre tillsammans med andra brottsbekämpande myndigheter. Vi utvecklar det internationella samarbetet. Arbetet mot penningtvätt av brottsvinster är under stark utveckling. Våra verktyg och metoder för att skaffa underrättelser och bevis på internet förbättras hela tiden. Polisen blir allt starkare i kampen mot den organiserade brottsligheten. Jag har på senare tid fått många lovande indikationer om våra pågående insatser. Polisen gör sin del. För att bryta den negativa utvecklingen måste också övriga samhället agera. Arbetslöshet, dåliga skolresultat, drogmissbruk och andra samhällsproblem är den mylla som den organiserade brottsligheten får sin näring ifrån.

Kärnan ska växa

I veckan har vi haft ett tvådagarsmöte med nationella ledningsgruppsgruppen. Vi har pratat mycket om framtiden. Den stora frågan är hur vi ska förbereda den ökade resurstilldelningen till polisen under kommande år. Tilldelningen åren 2018-2020 är redan fastslagen i vår treårsbudget. En ännu större utmaning blir hur vi ska möta regeringens ambition om att växa med 10 000 polisanställda till år 2024. Läggs det ihop med de löpande ersättningsrekryteringarna beräknas vi behöva rekrytera nästan 13 000 poliser och 9 000 civila fram till dess. Det inte bara en utmaning utan också en fantastisk möjlighet. Den diskussion som förs i ledningsgruppen utgår hela tiden från hur resursökningen ska stärka det polisiära kärnuppdraget. Det är polisens ingripande, utredande och brottsförebyggande verksamheter som främst ska stärkas. För att åstadkomma det är det avgörande att polisen långsiktigt är en attraktiv arbetsgivare.

Tempo krävs för lönerna

Ledningsgruppen diskuterade också det nya löneavtal för poliser som nyligen blev klart. Vi var alla överens om att det är viktigt att hålla ett högt tempo. Processen för de lokala förhandlingarna ska sättas och komma igång snabbt. Det är viktigt att alla poliser så snabbt som möjligt får se vad utfallet för dem blir i kronor och ören. Parallellt med det blir vårt arbete med karriär- och utvecklingsväger allt mer konkret. Mer om detta längre fram.

Till sist. Resultatet i utredningsverksamheten ser fortsatt positivt ut så här i slutet av januari. I stort sett alla regioner ökar ärenderedovisningen. Det fortsätter att peka uppåt i många brottskategorier. Bra jobbat alla ni som bidrar till detta. Våldsbrotten är dock en fortsatt stor utmaning. Det blir en viktig prioritering framöver.