Spännande utveckling i Stockholm

Attentatet i Manchester och resultatet i storstäderna. Läs rikspolischefens veckobrev.

 

De flesta stora organisationer består av många olika delar. För polisens del handlar det om sju regioner och ett antal nationella avdelningar. Hur framgångsrika vi blir som organisation mäts till stor del utifrån regionernas resultat. Och här väger våra storstadsregioner mycket tungt. De kan både vara ett sänke och ett flöte.

Som ni alla vet har utredningsresultatet försämrats inom polisen under många år. Resultatet har varit vikande sedan år 2010. Det var ett av skälen till att den nya organisationen beslutades av riksdagen. Under 2015 och 2016 försämrades utredningsresultatet, delvis orsakat av just genomförandet av omorganisationen, men vi har hela tiden sagt att 2017 och 2018 ska bli bättre. Tecken på en förbättring fanns i de flesta regioner under 2016. Eftersom region Stockholm är så stort har omorganisationen tagit längre tid än på andra ställen. Därför kom vi överens med ledningen om att vändningen i Stockholm ska ske senast vid halvårsskiftet 2017.

Att Stockholm vänder är nödvändigt för hela polisen

I veckan påbörjade jag tertialdialogerna, det vill säga genomgången av resultatet för de fyra första månaderna i år, med ledningen för alla regioner och avdelningar. Den här veckan har jag bland annat träffat ledningen för region Stockholm. Min bild är att de är på väg att vända utredningsresultatet. Samtidigt har de påverkats av ett stort terrorattentat, fler dödsskjutningar, många stora kommenderingar som dagens Europa League-final och annat som har påverkat resultatet. Att Stockholm vänder är nödvändigt för hela polisen. Våra storstadsregioner avgör om vi ska kunna vända utvecklingen i utredningsverksamheten som helhet.

Idag har jag också besökt bedrägerisektionen i region Stockholm där jag möttes av ett oerhört positivt gäng. Det är inte så konstigt. De har markant förbättrade utredningsresultat i år jämfört med ifjol och de har minskat utredningsbalanserna. Bra jobbat! Jag träffade även företrädare för lokalpolisområde Södermalm. Även där har utredningsresultaten utvecklats positivt. Här har man lyckats bra med ärendesamordning för brottsaktiva. Utöver det har man fått ner tillgreppsbrotten i butik genom ett nytt arbetssätt. Det är naturligtvis positivt att få ner brottsligheten. Att det i sin tur leder till färre redovisade ärenden till åklagare, vilket man fått kritik för, kan aldrig vara ett problem.

Att stärka förmågan mot terrorism

Veckans terrordåd i Manchester var på alla sätt en fruktansvärd händelse. Man lider med alla drabbade. Vi sänder våra kondoleanser till alla berörda. Med detta dåd och vårt eget attentat i färskt minne påminns vi återigen om vikten av att vi fortsätter att förstärka vår förmåga mot terrorism. Mer om det inom kort.

Slutligen. Till alla ni som har en lång ledig helg och till alla er som jobbar och sliter. Tack för att ni skapar stor trygghet i det svenska samhället.