Slutsatser från ett ledningsmöte

Rikspolischef Dan Eliasson skriver om åtgärder för ökad intern rörlighet och om det ökade förtroendet för polisen.

 

I veckan hade polisens strategiska ledningsgrupp ett tvådagarsmöte. Viktiga frågor diskuterades. Det handlade om vilka utmaningar vi kommer att ha om fem till tio år. Hur vi ska bli en attraktivare arbetsgivare, områdespoliser, principer för styrning och uppföljning av verksamheten etcetera. Jag återkommer i olika omgångar om dessa frågor, men jag vill redan nu förmedla två reflektioner från vårt möte.

Hur fungerar ledningen?

Det första handlar om strategiska ledningsgruppen som grupp. Vi utvecklas och blir mer och mer sammansvetsade som grupp. Här finns inget revirtänkande. Förtroendet för varandras kompetens och förmåga ökar. En stark och sammansvetsad ledning är alltid bra för verksamheten. Vi jobbar vidare på att utvecklas tillsammans.

Ökad intern rörelse

Det andra jag vill förmedla handlar om möjlighet för polisassistenter att röra sig över landet. Vi påbörjar nu ett försök där de som önskar får anmäla intresse för att arbeta på andra ställen i andra regioner. Vi ska sedan försöka matcha olika önskemål för att se om vi kan möta dem. Mer information om detta kommer i närtid på vårt intranät. Helt klart är att HR undan för undan hjälper oss att hitta mer moderna lösningar för att vi ska kunna bli och vara en attraktiv arbetsgivare. Information om ökade möjligheter till delpension till hösten kommer innan sommaren och även andra saker är på gång. Jag vet att mycket återstår, men jag hoppas ni ser rörelsen.

Förtroendet ökar

Högsta förtroendenivån för polisen på 20 år. Det var det glädjande resultatet när SOM-institutet vid Göteborgs universitet presenterade sin årliga förtroendemätning förra veckan. 62 procent svarade att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för polisen. Vi råder inte över alla faktorer som påverkar förtroendet, t.ex. tron på samhällsekonomin och läget i den allmänna opinionen. Men människors egna erfarenheter av oss och bilderna som sprids av verksamheten kan vi påverka. Allt vi gör kommunicerar. Därför är vår verksamhet nyckeln till framgång i detta avseende. Forskare har också lyft fram vår satsning på sociala medier som en förklaring till det ökade förtroendet. Med sakliga beskrivningar, där vi visar både hjärta och hjärna, kan vi skapa förtroende och förståelse för polisen. Det ska vi fortsätta med.