Se och uppskatta varandra i vardagen

Om begravning i Göteborg, våld mot polisanställda, gängskjutningar, polisens resultat, mutmisstankar, terror och sommarens insatser. Läs rikspolischefens veckobrev.

 

Begravning

I tisdags medverkade jag, tillsammans med regionpolischef Klas Friberg och ett mycket stort antal kollegor på Per Nattvides begravning i Vasakyrkan i Göteborg. Han avled i en olycka i samband med ett ingripande under ett rån. Det var en värdig manifestation av allt det som Per stod för. Mina tankar går till Pers nära och kära. Minnet av Per och hans gärning ska vi att vårda och föra vidare till kommande generationer. När plötslig och oväntad död drabbar en människa mitt i livet påminns vi om vikten att se och uppskatta varandra i vardagen. Insikten är hård om att när livet plötsligt tar slut, då är det försent.

Våld mot polisanställda

I veckan meddelades att utredningen av sprängningen av bilen som tillhör en polischef verksam i region Mitt läggs ned. Det är angeläget att vi ställer de till svars som genom sitt agerande vill påverka eller förhindra att polisen gör sitt jobb kan gå fria. Vi kan inte och ska aldrig acceptera att det sker. Detta i ljuset av sprängningen i veckan intill polisstationen i Hallstahammar och ett antal ytterligare händelser gör mig bekymrad. Verksamhetsskyddet har i uppdrag att inleda ett arbete för att se över hur vi kan stärka skyddet kring utsatta medarbetare och våra lokaler. Mer om detta längre fram.

Gängskjutningar

Vi har under sommaren sett omfattande skjutningarna bland kriminella. De är grova brott som är prioriterade att lösa och som kräver mycket stora resurser. Ärendena är svårbearbetade eftersom brottsoffren många gånger väljer att inte samarbeta med polisen. Dessa ärenden påverkar utredningar av andra brott på ett negativt sätt.

Fler ärenden till åklagare

Antalet anmälda brott överlämnade till åklagare har under året ökat med 2 procent. Ökningen sker på bred front och i sex av de tio kategorier som vi följer. Vi börjar se effekt av vår kraftsamling. Håller vi den takt som vi gjort under vår och sommar kommer årets resultat att bli bättre än fjolårets och det är ett måste. Under hösten 2016 byggde vi upp balanser med öppna ärenden som vi fortfarande hanterar. Under 2017 har vi lyckats öka takten och har brutit den nedåtgående trenden. Nu hanterar vi de ärenden som kommer in och har börjat beta av gamla ärenden.

Jag är medveten om att detta inte sker utan stora ansträngningar. Det finns fortfarande ärenden som tar längre tid än är önskvärt och det är en fråga om svåra priorteringar. Vi behöver helt enkelt bli fler medarbetare i verksamheten, både poliser och civila, vilket jag för en dialog med regeringen om.

Mutmisstankar

I förra veckan fick jag kännedom om att det kan finnas misstankar mot två medarbetare som anmälts till avdelningen för Särskilda utredningar. Jag kan inte och ska inte uttala mig om ärendet men välkomnar att det görs en granskning av de framkomna uppgifterna.

Själva anmälan väcker dock frågor om vi mer generellt följer våra egna regler och riktlinjer när det gäller upphandlingar. I våras fattade jag beslut om att inrätta en tillsynsenhet. Erik Steen, tidigare länspolismästare i Uppsala, ska leda en liten grupp kvalificerade och erfarna medarbetare som bland annat ska granska hur vi följer riktlinjer, policyer och andra styrdokument. Enheten är placerade under Rikspolischefens kansli och ska kunna arbeta på uppdrag både av regioner och av avdelningar. Jag har gett cheferna för Ekonomiavdelningen och Rättsavdelningen i uppdrag att formulera ett tillsynsuppdrag som jag kan fatta beslut om hur vi ska granska efterlevnaden av kraven i riktlinjerna kring upphandling.

Terror

I går, torsdag kväll hände det igen. Terrorister i en bil mejar ner oskyldiga människor som turistar, shoppar eller är på väg till arbetet. Det som hände i Barcelona påminner om dådet på Drottninggatan. Spansk polis lyckades dessutom senare under natten förhindra ännu ett attentat som kunde riskerat att bli ännu blodigare. Utmaningen i att hantera attentat likt dessa ligger i vår förmåga att förebygga och förhindra men om det ändå sker ha förmågan att snabbt reagera och agera. Drottninggatan visade oss på vikten av övning och träning som viktiga förutsättningar för göra rätt och att kunna agera med kraft. Men som Mats Löfving och jag skrev på DN debatt den 16 juli så krävs det mer. Vi listade fem områden som Polisen kommer att prioritera de kommande åren för att öka vår förmåga när det gäller terrorbekämpning.

Tack för sommarens insatser

Sommaren är inte riktig slut men jag vill avsluta med att rikta ett stort tack och en uppskattande tanke till alla som arbetat under sommaren.