Rikspolischefen: Värdefull återkoppling från medarbetare

Vikten av ärlig återkoppling, spännande utvecklingsinsatser och snabbare svar från polisen i telefon. Läs rikspolischefens veckobrev.

 

I veckan hade vi ett nytt möte med reformstödsgruppen, som ger oss i ledningen råd och stöd i den pågående omorganisationen. Lägesavstämningen visade att det finns både positiv återkoppling kring hur olika saker fungerar till att det fortfarande ser dystert ut på många håll.

Ärlig återkoppling

För mig är det oerhört viktigt att få rak och ärlig återkoppling om hur läget är runt om i organisationen. Jag får mycket information när jag reser runt varje vecka i verksamheten, men det är klart att med den relation vi håller på att bygga upp i reformstödsgruppen blir det sakta men säkert lättare för gruppen att vara ärliga och uppriktiga. Vi fick positiv återkoppling kring det sätt vi tänkt jobba vidare med den punkt i åtgärdsplanen som handlar om att se över organisation och arbetssätt i den nya myndigheten. Däremot blev det uppenbart att tiden ännu inte är mogen för att prata om mer mjuka frågor som värdegrund, vision och kultur. Organisationen måste fungera bättre innan vi mäktar med den typen av samtal.

Utveckling pågår

I veckan besökte jag också vårt utvecklingscentrum i Stockholm. Så otroligt mycket bra saker som är på gång. Några exempel på vad man arbetade med var effektivare beslagshantering med hjälp av ny teknik, ”antidrönarsystem” och nya tankar om hur så kallade Family Liason Officers kan användas vid utredningar av grova brott. Spännande saker som kommer att göra vår verksamhet ännu starkare.

Telefonköerna minskar

Avslutningsvis någonting som verkar bli väldigt bra: Vår satsning på Polisens kontaktcenter (PKC). Tidigare har vi haft väl långa kötider när vi hade en nationell telefonkö. Sedan den 1 november har vi nu gått över till regionala telefonköer. Den senaste veckan har kötiderna legat på omkring fyra minuter. En stor och betydelsefull skillnad till det bättre jämfört med tidigare. Bra jobbat!