Rikspolischefen: Nya organisationen redan en stor tillgång

Rikspolischef Dan Eliasson skriver om behovet av fler poliser, satsningar mot organiserad brottslighet och mötet med 150 polischefer.

 

Jag var på besök hos justitieutskottet i veckan, tillsammans med Säkerhetspolisens chef Anders Thornberg. Mycket av diskussionerna handlade förstås om den senaste tidens händelser – terrorhotet mot Sverige och konsekvenserna av migrantströmmarna. Jag fick också tillfälle att berätta om vad vi gör åt den skadegörelse och bränder som har riktats mot asylboenden de senaste månaderna. Känslan från mötet var att det finns en stor förståelse för den pressade situation som vi befinner oss i. Jag sa återigen att det nya läget rimligen borde innebära att antalet poliser ökar. Om vi bara ska hålla jämn takt med den kraftiga befolkningsökningen bör vi bli minst 1 000 fler poliser inom ett par år. Ingen sa emot det, tvärtom.

Satsning mot grov brottslighet

I tisdags presenterade regeringen sin nya satsning mot organiserad brottslighet. Den innehöll flera förslag som kan underlätta vårt arbete. Vi fick också två nya regeringsuppdrag. Ett handlar om att förstärka arbetet mot illegala vapen. Det andra uppdraget är att utveckla vår lokala myndighetssamverkan i arbetet mot grov organiserad brottslighet, en slags lokal variant av den tidigare myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet. Jag deltog vid regeringens pressträff och passade där på att berätta vilka 14 områden som vi ska lägga särskild kraft mot. Gensvaret var bra. Vi ser här hur omorganisationen, med resursförflyttning till lokalpolisområden tillsammans med nationell ledning och prioriteringar, lägger grunden för konkreta och långsiktiga satsningar i de områden som har störst problem.

Läget i lönefrågan

Jag har skrivit mycket under denna rubrik i höst. Och det kommer fortsätta på den vägen. För så är det i en löneförhandling. De blir många samtal mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer innan vi kan komma överens. Med ST har vi nu enats om att skjuta på lönerevisionen till den 1 april och att ha lönesättande samtal, vilket vi är mycket nöjda med. Med Polisförbundet fortsätter diskussionerna. Jag och Noa-chefen Mats Löfving träffade Polisförbundets förbundsstyrelse i veckan och diskussionerna ska fortsätta de kommande dagarna. Jag kan så klart inte berätta några detaljer, men nyckelfrågan verkar vara individuella löner kontra individgarantier. Som alltid har båda parter ett gemensamt ansvar för att lösa detta. Jag hoppas alltjämt att vi ska kunna komma överens till slut.

Inspirerande chefsmöte

I slutet av veckan träffades de 150 högsta cheferna inom polisen för en heldagskonferens. Många bra samtal, spännande internationella utblickar och massor av inspirerande inspel från polischeferna. Mycket av diskussionerna handlade förstås om de stora utmaningarna för polisen just nu med terrorhotet och migrantströmmarna, samtidigt som vi genomför omorganisationen. En slutsats hade kunnat bli att hela reformen hotas eller försenas på grund av detta. Men många av cheferna lyfte till min stora glädje istället fram de stora fördelarna vi nu har. Tänk om polisen inte hade slagits samman till en enda myndighet. Hade det då varit enklare att hantera extraordinära situationer som denna? Nej, verkade de allra flesta vara överens om. Vi kan nu snabbt ta fram en gemensam lägesbild i viktiga frågor. Vi har både en tydlig nationell ledning och en betydande lokal frihet. Samtidigt kan vi snabbt gå in och stötta varandra för att gemensamt lösa vårt uppdrag. Som sagt. Den nya myndighetens möjligheter visar sig nu vara en stor tillgång.