Rikspolischefen: Lokala chefer stiger fram

Rikspolischef Dan Eliasson om veckans möte med landets lokalpolisområdeschefer.

 
I veckan hade jag och den nationella ledningsgruppen ett heldagsmöte med de flesta av landets lokalpolisområdeschefer. Det här är självklart en mycket viktig chefsgrupp för hela myndigheten. Lokalpolisområdescheferna, tillsammans med deras gruppchefer och medarbetare, måste ges de bästa förutsättningarna för att vi ska kunna nå målet om att komma närmare medborgarna och öka polisens effektivitet. 

”Hyfsat” nöjda

Hur går det då? Hyfsat är väl en rimlig sammanfattning av alla de diskussioner vi hade vid mötet. Vi pratade bland annat om den åtgärdsplan som vi i nationella ledningen nu arbetar med för att lösa de problem som finns i verksamheten. En majoritet, men långt från alla, av lokalpolisområdescheferna tror att de åtgärder som presenterats räcker till. Deras viktigaste medskick var att de i större utsträckning måste få äga sin resurs och besluta om verksamhetens inriktning utifrån den lokala problembilden. Många efterlyste också en ännu starkare medarbetarfokus. Vi måste låta de som arbetar närmast problemen hitta lösningarna. Jag träffade alla lokalpolisområdeschefer samlat för knappt ett år sedan. Det är uppenbart att mycket har hänt både i deras och min utveckling. Cheferna har hittat sina roller och söker nu efter arbetsro för att konsolidera sin verksamhet.

Vad bjuder framtiden?

Vi diskuterade också vad vi har att vänta av framtiden. Kommer trycket mot oss ha minskat? Dessvärre tror inte jag det och det verkade många hålla med om. Migrationsfrågan kommer att vara aktuell länge, terrorhotet innebär en ökad beredskap och läget i utsatta områden kräver ytterligare insatser. Någon har sagt att vi varje dag lever i den långsammaste dagen i resten av vårt liv. Samhället går allt snabbare och komplexiteten ökar. Det är en jobbig insikt tycker även jag som gillar utveckling. Vi måste ställa in oss på att det kommer fortsätta att vara ett högt tryck på oss.

”Må bra”-fasen måste inträda

För att höja blicken hade vi också föreläsaren Erik Fernholm på besök under dagen. Efter att ha lyssnat på hans pedagogiska genomgång av forskning och praktiska erfarenheter om hur man skapar engagemang slås man av hur mycket välbefinnandet betyder för motivation och kreativitet på en arbetsplats. Det här blir en central fråga framöver för alla i myndigheten. Vi måste komma i en tydligare ”må bra”-fas i vår verksamhet så snart som möjligt. Här har vi chefer, på alla nivåer, ett särskilt ansvar.

Centralt avtal på plats

Det känns mycket bra att det nu finns ett centralt löneavtal för det statliga området på plats. Nu kan vi börja koncentera oss på hur vi ska ta detta vidare i vår myndighet.
 
Slutligen. I veckan har Polismyndighetens kommunikationsdirektör Unni Jerndal lämnat sitt uppdrag. Vi är överens om att vi inte är överens om hur funktionen som kommunikationsdirektör ska arbeta. Jag vill tacka Unni för hennes professionella och värdefulla insats i arbetet med att skapa den första nationella kommunikationsverksamheten för polisen.

Dan