Rikspolischefen: Glädje och sorg

Rikspolischef Dan Eliasson skriver i sitt veckobrev om polisens terrorberedskap, läget i lönerörelsen och ett tungt avsked.

I veckan hade vi två dagars ledningsgruppsmöte i Umeå. Många viktiga frågor avhandlades, bland annat terrorfrågan, flyktingsströmmarna och lönerörelsen.

Väl förberedda
Min bedömning är att berörda myndigheter i Sverige är väl förberedda på att möta terrorhotet. Men även om vår förmåga är god känns det nödvändigt, när vi ser Parisdåden, att stärka vår förmåga ytterligare. En attack av samma dignitet som i Paris skulle göra vårt polisiära system mycket ansträngt. Vi i ledningen är därför överens om att vi måste satsa ännu mer på utbildning inom detta område.

Jag anser att det svenska rättssystemet har fungerat väl i arbetet med den person som var misstänkt för förberedelse till terroristbrott. När Säkerhetspolisen höjde sin hotbild och åklagare anhöll en misstänkt person i sin frånvaro agerade polisen resolut. Snabbt höjde vi vår beredskap och ökade närvaron runt om i landet. När den misstänkte hade lokaliserats kunde vi snabbt gripa honom. När han sedan efter förhör kunde avföras från utredningen fungerade rättssäkerheten för den enskilde precis som den ska.

Civila passkontrollanter
När det gäller flyktingfrågan kom under onsdagen nya besked från regeringen som ska minska asyltrycket på vårt land. Det är ännu svårt att överblicka vilka konsekvenser de föreslagna regeländringarna kan få. Men att det krävs fortsatt hög beredskap från polisen och att vi behöver avsätta resurser för detta under relativt lång tid måste vi vara beredda på. En åtgärd vi behöver överväga är att anställa fler civila passkontrollanter för att inte binda upp polisiära resurser mer än vad som krävs.

Läget i lönerörelsen
I lönefrågan ligger vi nu nära Polisförbundets önskemål. Jag har sagt det tidigare och säger det igen. Vi borde kunna komma överens. För som jag sagt tidigare i veckan: Polismyndigheten vill uppvärdera polisyrket lönemässigt. Det som nu närmast väntar är att vi ska skicka ut direktiv till regioner och avdelningar som pekar ut riktningen för lönesättningen och samtalen mellan lönesättande chef och arbetstagare. Detta avser direktiv inför samtal om löner med Polisförbundets och SEKO:s medlemmar. Med ST ser vi ut att vara nära en lösning om hur vi ska gå vidare, mer information kommer ut inom kort.

Avsked av en arbetskamrat
På fredag eftermiddag ska jag åka till Örnsköldsvik på begravning. Där ska nära, kära och arbetskamrater ta ett avsked av Madelene Westlund, vår kollega som så tragiskt omkom i tjänst under ett efterföljande av en bil. Om tillfälle ges ska jag citera några ord från en polisbegravning som hölls i New York förra året:

Inget annat yrke kommer ge dig så mycket,
eller ibland, ta så mycket.
Jobbet kan belöna dig som inget annat yrke,
men en dag kan det kräva tillbaka allt från dig.

Ha en fin första advent,