Resurser till det lokala

Rikspolischef Dan Eliasson skriver om asyltrycket och internationellt polissamarbete.

Rikspolischef Dan Eliasson
Flyktingströmmarna i Europa fortsätter. Oavsett om de som kommer tas emot med öppna armar eller ses som ett problem, som i delar av Europa, så berör situationen oss alla. Svensk polis har nu startat en särskild händelse och kommenderingschefen har beslutat om viss förstärkning till region Syd från övriga landet. Det här ska hjälpa till att upprätthålla ordningen runt till exempel tågstationer.

En viktig del i vårt arbete är nu att vara beredd på ett antal scenarios. Allt från att situationen normaliseras till ett läge där ännu fler flyende människor rör sig mot Europa.

Internationella resurser nära det lokala

Vi kan inte nog understryka vikten av internationellt samarbete. Det gäller inte bara vid stora flyktingströmmar utan också i vårt brottsbekämpande arbete. Våra främsta verktyg här är informationsutbytet genom Europol, Schengen och Interpol samt de nordiska ländernas gemensamt utstationerade sambandsmän.

Historiskt har kontakterna främst skötts via en central funktion i Stockholm. Nu tar vi ett nytt steg i det arbetet genom att flytta ut internationella handläggare i polisområdenas brottssamordningsfunktioner.

I region Bergslagen ska vi under hösten ha internationella handläggare på plats i Falun, Örebro och Karlstad. Tanken är att detta sedan ska rullas ut i resten av landet. Den centralt placerade resursen vid Noa ska successivt minskas och istället koncentreras till en 24/7-desk för mer komplicerade internationella ärenden. Det här blir ytterligare en välkommen förstärkning av det lokala polisarbetet. Det är också linje med våra ambitioner att det polisarbete som inte behöver bedrivas på nationell nivå ska flyttas ut i organisationen.

Poliser med stort mervärde

I veckan har jag gjort korta besök i Uddevalla, Lilla Edet och Göteborg. Naturligtvis finns en viss oro över framtida förändringar, men jag möttes ändå av mycket bra stämning. I Lilla Edet träffade jag Lars och Lars-Åke på vårt Mobila poliskontor (i förra veckan träffade jag motsvarande arbetskamrater i Kalmar). Två erfarna poliser skapar med hjälp av ett fordon mycket mervärde för människor i regionen. På fasta tider besöker man Lilla Edet och andra kommuner i regionen. Erfarna poliser med bred kunskap och erfarenhet kan göra stor skillnad.

Dan Eliassons signatur