Replik till DN: Grova brott går före lättuppklarade brott

Rikspolischefens replik på Dagens Nyheters ledartext 22/6. DN har tackat nej till att publicera repliken.

DN:s huvudledare 22/6 hävdar att polisen prioriterar trafik- och
narkotikabrott, som är lätta att utreda, framför grova brott. Det
finns ingen sådan prioritering. Vi i polisledningen har varit tydliga
med att brott mot person, till exempel vålds- och sexualbrott, är det
som har högst prioritet. Även om vårt utredningsresultat har förbättrats något hittills i år måste resultaten förbättras ytterligare. Det gäller särskilt grova brott mot person, men även trafik- och narkotikabrott.

Det är också tydligt att allmänheten efterfrågar vår aktivitet mot trafik- och narkotikabrott. Det syns bland annat i våra medborgarlöften som bygger på dialog med lokalbefolkningen i olika områden. Bilar och mopeder som kör vårdslöst och personer som står öppet och missbrukar narkotika skapar inte bara otrygghet i våra mest utsatta områden utan i hela samhället. Att polisen ingriper mot detta ger också ingångar till grövre brott. Att stävja detta kan även öka förtroendet för polisen och göra att fler blir villiga att lämna upplysningar om de grövre brotten. Det kan aldrig vara fel att jobba så.

Dan Eliasson, rikspolischef