Reformen möter verkligheten

Rikspolischef Dan Eliasson skriver om omorganisationen och sitt möte med lokalpolisområdeschefer.

Ledningen för polisen har hjälp av en s.k. reformstödsgrupp för att genomföra polisens ombildning och att utveckla verksamheten. Gruppen består av cirka 40 personer och har nu träffats tre gånger i år, nu senast i tisdags. Denna gång handlade det om att få ett lackmustest på hur tre frågor i ombildningen fortskrider enligt gruppens uppfattning. Frågorna rörde om vi verkligen är på väg att bli en nationell polis, om vi kommer närmare medborgarna och om ledning och styrning har förändrats till det bättre?

”Ha realistiska förväntningar”

Resultatet av diskussionerna bekräftade det vi nog alla känner. Det låter bra i många frågor, men de positiva effekterna av ombildningen är ännu inte så positiva som vi hoppats. Är detta ett problem? För en del är det så. Vi har byggt upp förhoppningar och de har ännu inte infriats. Alla var överens om att rekryteringen av kommunpoliser, områdespoliser och första linjens chefer betyder mycket för att föra ombildningen framåt. Så skönt att detta ska vara avklarat under hösten! Ett tydligt medskick var att inte måla upp för stora förväntningar inför det vi kallar nyläge 2, eftersom det visserligen är ett nytt organisatoriskt läge, men att det läget nog snarare ska ses som starten på något nytt. Som vanligt, kloka tankar från gruppen. Stort tack till alla er som deltog!

Möte med lokala chefer

I onsdags ordnade vi i ledningen ett möte för chefer i lokalpolisområden. Mötet var utformat enligt lokalpolisområdeschefernas önskemål. Från mötet tog jag med mig många tankar. En sådan var att de lokala cheferna nu möter reformens verklighet. Å ena sidan får de höra de stora ambitionerna i olika frågor, bland annat beträffande ett större mandat. Å andra sidan sliter de med vardagens problem som trasiga skrivare, utvecklingssamtal och fakturor som ska godkännas. I strategiska ledningsgruppen ska vi nu samla intrycken från mötet och vidta de åtgärder som underlättar för våra lokalpolisområdeschefer att göra ett ännu bättre jobb.

Arbetet med asylsökande

Flyktingströmmarna i Europa fortsätter. Vi har också en nationell särskild händelse för att hantera situationen. En av uppgifterna är att säkra en enhetlig rättstillämpning. Vi gör därför kontinuerligt överväganden om vi ligger rätt i denna fråga. Frågor som nämns är att stärka de inre utlänningskontrollerna och/eller att förbereda oss på yttre gränskontroller. Jag hoppas att vi inte ska behöva komma till det senare, men allt beror på hur läget utvecklas.

Arbetet med lönerevisionen

Polisens lönerevision går in i ett alltmer intensivt skede. Tidigare år har ett särskilt förhandlingsråd stöttat ledningen med kloka synpunkter och rekommendationer. När vi i nationella ledningsgruppen nu diskuterar lönerevisionen ser vi ett behov av att fortsätta med det arbetssättet. Jag har därför inrättat ett särskilt löneförhandlingsutskott som ska bistå nationella ledningsgruppen inför viktigare ställningstaganden. Mats Löfving är ordförande i utskottet. Andra ledamöter är Carin Götblad, Ulf Johansson och Ulrika Herbst.