Problem löser vi tillsammans

Rikspolischef Dan Eliasson skriver om teknikförbättringar och diskussionerna kring omorganisationen.

I veckan besökte jag arbetskamrater i Stockholm Nord och åkte med en civil patrull bestående av Calle, Martin och Madelene. När vi åkte runt i Edsberg i Sollentuna stötte vi på en känd kille som satt i en bil med två andra personer. Vi stannade bilen och tittade på vilka som satt i den, vi letade också efter narkotika och eventuella vapen. I arbetet med att identifiera de två okända så var PMF i mobilen en oerhörd tillgång. Tänk att något så enkelt kan betyda så mycket. 

Den här typen av tjänster ska vi ha mer av, ett utvecklingsarbete som underlättas av omorganisationen. Till i sommar ska alla i yttre tjänst, cirka 8 000 medarbetare, ha en mobil med tillgång till PMF, e-post, kalender m.m. Det är efterlängtat och kommer att effektivisera polisarbetet. Det tar även bort behovet av att använda sin privata mobil i jobbet. Mer information om användande av mobilen privat och i tjänsten kommer i de riktlinjer som nu tas fram.

Förenklad avrapportering

Inte bara ute i fält behöver vi förenkla arbetet. Vi jobbar också med att slå samman Rar och Durtvå till ett utredningsstöd. Arbetet sker stegvis och innan sommaren blir det möjligt att registrera anmälan och starta utredningen i Durtvå. Det innebär att de flesta anmälningsupptagare endast behöver jobba i Durtvå. Dokumentation i ärendet kan påbörjas snabbare och det blir ett bättre sammanhållet underlag för beslut om förundersökning. Det minskar även problemet med okopplade utredningsuppgifter. I höst kommer funktioner för att granska anmälan och fatta beslut om FU i Durtvå. Under våren testas även virtuella skrivbord i avrapporteringsdatorerna. Drar man ut sitt EID-kortet, t.ex. vid ett larm, kan man senare under arbetspasset logga in på en annan dator och få upp sitt virtuella skrivbord och fortsätta med t.ex. sin avrapportering. Inriktningen är att få ut denna lösning efter sommaren.

Gemensamma problem

Några ord om veckans diskussioner om ombildningen och hur den uppfattas i organisationen. Är det någon som trott att alla skulle utbrista halleluja mitt i den pågående omorganisationen? Inte jag i alla fall. Trots det finns det all anledning att ta den oro som finns på stort allvar. Framför allt gäller det att få fler att känna en delaktighet i arbetet med ombildningen av polisen. I mars har vi i ledningen ett möte tillsammans med Polisförbundets ledning. Jag ser fram emot bra samtal där vi gemensamt ringar in viktiga frågor som vi tillsammans kan arbeta vidare med. Jag tror det är bättre än att ta in en extern part som talar om vad vi ska göra. Det är upp till oss att nu lösa ut de problem som finns.

Till sist. Nu börjar rekryteringsprocessen av gruppcheferna att gå i mål. Vissa regioner är redan klara. När alla chefer är utsedda kan de lägga all kraft på att utveckla starka arbetsgrupper tillsammans med sina medarbetare. Det blir väldigt betydelsefullt för vårt fortsatta arbete.