Polisutbildningen växer

Ny polisutbildningsplats beslutas innan jul. Läs rikspolischefens veckobrev.

En av de viktigaste frågorna just nu är vår personalförsörjning. Vi måste både arbeta för att behålla existerande medarbetare och rekrytera nya. Behoven handlar om flera olika kategorier anställda, både poliser och civila. I arbetet för att behålla befintlig personal tar vi nu ytterligare steg i lönefrågan. Det centrala avtalet är redan slutet och parterna i myndigheten har redan börjat föra dialog om detta. Förutsättningarna att åstadkomma en lönemässig skillnad har inte varit bättre än på länge. Vi arbetar också vidare för att förbättra arbetsvillkoren i stort bland annat genom alternativa karriärvägar och förbättrad arbetsmiljö.

Behov av nyrekrytering

I veckan besökte jag vår uppdragsutbildning vid Södertörns högskola. De var mycket nöjda med de poliser de utbildar idag. Det förstår jag. Både deras lokaler, lärare och studenter signalerade positiva signaler. Från lite initiala barnsjukdomar har Södertörns högskola blivit en viktig aktör i utbildningen av framtida poliser. Polisen har under veckan också haft möte med de universitet och högskolor i södra Sverige som är intresserade av att starta polisutbildning. Här är Malmö högskola en stark kandidat. Men innan beslut fattas ska alla intresserade få möjlighet att anmäla sitt intresse. Förhoppningen är att vi ska kunna fatta beslut om en fjärde polisutbildning innan jul. Att få fram nya poliser tar dock tid och det dröjer därför innan vi kommer att bli betydligt fler. För att stärka bland annat utredningsverksamheten ytterligare ska vi därför anställa ytterligare civila under det kommande året. 

Rapport om utredningar

I veckan har vi också lämnat vår tertialrapport till regeringen om utvecklingen i utredningsverksamheten. Den visar dels att vi har ökat ärenderedovisningen till åklagare med 2,4 procent, dels att det finns flera utvecklingsområden. Det handlar bland annat om att minska ärendebalanserna och att förbättra resultaten för brott i nära relationer, våld mot barn och våldtäkter. För våldtäkterna har dock redovisningen till åklagare ökat med nio procent. Att ytterligare förbättra utredningsresultaten är en fortsatt viktig prioritering på både kort och lång sikt.

Bättre dataskydd

Sedan en tid genomförs ett stort och viktigt arbete vid rättsavdelningen för att anpassa myndighetens verksamhet, styrning och stöd inför den dataskyddsreform som träder i kraft i maj 2018. Reformen innebär att vårt arbetssätt måste anpassas inom en mängd olika områden. Det handlar om frågor som datasäkerhet, hantering av känsliga personuppgifter, arkivering, gallring, rutiner för egenkontroll och mycket annat. Det här är ett bra exempel på ett omfattande och kvalificerat arbete som vi är tvungna utföra men som kanske inte alltid syns utåt. Våra skickliga medarbetare på rättsavdelningen har satt igång ett imponerande arbete för att vi ska få allt på plats i tid.

Till sist. Åklagare vid Särskilda åklagarkammaren har idag fattat beslut att inte inleda förundersökning om ett beslut kring säkerheten i ett av polisens IT-system. Läs mer om det beslutet här.