Påminnelse om farligt arbete

Läget efter omorganisationen, utsatta områden i fokus och angrepp mot kollega. Läs rikspolischefens veckobrev.

 

Denna vecka har för min del mycket präglats av det möte som vi i nationella ledningsgruppen höll på Gotland. Det blev dock en mycket orolig stund under ledningsmötet när vi nåddes av budet om att en av våra kollegor hade blivit attackerad med en kniv på Medborgarplatsen. Lyckligtvis skadades vår arbetskamrat inte allvarligt vid attacken. Händelsen är ytterligare en påminnelse om att vårt arbete tidvis är farligt och att vi måste vara försiktiga. Jag har skrivit mycket om detta förut och kommer att fortsätta med det. Vi måste göra allt vi kan för att skydda våra kollegor i yttre tjänst. Arbetet för en trygg arbetsmiljö ska fortsätta bedrivas med en hög intensitet. Jag avser att vi i kommande kollektivavtalsförhandlingar ska ta upp frågan om hur vi kan stärka stödet för de som utsätts för hot och våld i tjänsten.

På patrull på Gotland

Innan ledningsmötet hann jag först åka runt en stund på kvällen med våra ingripandepoliser på Gotland. Som vanligt duktiga och erfarna kollegor med den starka förankring i lokalsamhället som betyder så mycket för vårt arbete. De vittnade som så många andra om alla svårigheter som vi har genomgått under senare år. Men jag noterade också att det finns en optimism i organisationen som vi ska bygga vidare på. Vår kvällstur fick också viss medial uppmärksamhet genom ett udda uppdrag. En äldre herre inledde något som närmast kan betecknas som en sittstrejk i badhusets bastu. Efter viss övertalning lyckades våra duktiga kollegor få honom att sätta på sig kläderna och gå hem. Mer dramatiskt än så blev det inte.

Vardagen återvänder

Den gryende optimismen var också tydlig vid ledningsmötet. Länspolismästare Erik Steen summerade sina intryck efter drygt två års internt uppföljningsarbete av polisreformen. Hans intryck efter ett stort antal intervjuer är att det nu sakta har börjat sätta sig en ny vardag. Alla hyllar inte reformen, men har ändå kommit vidare i vardagen. Få pratar numera i termer av före och efter omorganisationen. Det ökar möjligheterna att få genomslag för reformens ursprungliga mål om bättre verksamhetsresultat och effektiviseringar som ger fler medarbetare i vår förebyggande, ingripande och utredande verksamhet. Erik Steens råd var att begränsa antalet nya initiativ och koncentrera oss på att genomföra det vi redan beslutat. En klok synpunkt som vi alla tog till oss.

Utsatta områden

I veckan uppmärksammades återigen situationen i våra mest utsatta områden genom ett inslag i SVT:s Uppdrag Granskning. Gängbrottsligheten skapar en stor otrygghet i Biskopsgården och flera andra av våra särskilt utsatta områden. Om detta finns mycket att säga. Våra kollegor i områdena gör på de flesta sätt ett helt fantastiskt arbete under svåra förutsättningar. Vi har dessutom nu ett helt annat tryck i frågan. Vi arbetar med ett stort åtgärdspaket för att motverka denna allvarliga brottslighet. Samtidigt är det slående hur få av de som kliver fram och kritiserar polisen som kan presentera några konkreta lösningar. Jag har länge varit tydlig med att polisen behöver mer resurser och skarpare rättsliga verktyg. Övriga samhällsaktörer måste också göra betydligt större satsningar. I grunden är detta ett samhällsproblem som polisen inte kan lösa på egen hand.