På väg uppåt

Utredningsresultat och besök i region Syd. Läs rikspolischefens veckobrev.

Drygt tre procent fler redovisade ärenden till åklagare, en positiv utveckling i sju av tio brottskategorier och ett positivt resultat i fem av sju regioner. Samtidigt ligger vi efter med våldsbrotten. Så kan man kort sammanfatta polisens utredningsresultat förra året.

Mycket återstår

I grunden finns det saker som har utvecklats positivt i utredningsverksamheten förra året. Vi har redovisat fler ärenden till åklagare för många brott som drabbar människor i deras vardag – bedrägerier, skadegörelse, trafikbrott, men även för grova brott som våldtäkter. Det som fortfarande inte har vänt upp är våldsbrott och stölder. Här behöver vi göra mer, även om trenden för våldsbrotten var något bättre under årets andra halvår. Under 2018 ska vi fortsätta arbetet för att förstärka med fler utredare, utveckling av IT-stödet och utveckling av arbetsmetoderna. Vi tittar också på hur vi kan utveckla arbetet kring omfattande förundersökningar, åtgärder på brottsplatsen, forensiska metoder och förundersökningsledningen.

Besök i Karlskrona

I veckan besökte jag kollegor i Karlskrona. Tisdagskvällens radiobil som jag åkte med hanterade bland annat en ung person som tagit en överdos efter negativt besked från Migrationsverket, sökande efter en person som misstänks för olovlig körning efter att körkortet dragits in nyligen och en långtradare som spred gnistor från underredet på motorvägen. Dagen efter träffade jag bland annat kollegor som jobbar med tung trafik.

Som vanligt träffade jag många bra och engagerade medarbetare. Jag fick också anledning att prata lite extra med några gruppchefer, bland annat Per och Johanna. När jag åker runt i verksamheten slås jag inte bara av hur många otroligt skickliga och duktiga medarbetare vi har. Vi har också många bra gruppchefer. Rekryteringen av dem tog alldeles för lång tid, men när jag ser resultatet blir jag övertygad om att tiden som har investerats för att hitta rätt personer har lönat sig. Insiktsfulla och kunniga, men också väl medvetna om svårigheten att leda en grupp och att vara chef och ledare. I region Syd ska den organisatoriska kartan ritas om något. De allra flesta tycker att det är bra. Samtidigt har nya relationer skapats som nu ska brytas upp på nytt. Det smärtar i en del fall. Men de ändringar som nu görs är efterlängtade av många.

Samtalen med personalen i Blekinge visade att man lider av bristande resurser. Det finns förståelse för att utvecklingen i de stora städerna kräver mycket resurser, men de mindre orterna har också sina problem. Det här är en diskussion jag känner igen. Antalet poliser som kommer i slutet av 2018 och som förstärks 2019 och 2020 – då vi sammantaget kommer att vara 1500 fler poliser än idag – kommer att göra skillnad.

Fokus på penningtvätt

I torsdags träffades för första gången den styrgrupp som ska leda samordningsfunktionen för penningtvätt och finansiering av terrorism vid Polismyndigheten. Många myndigheter deltar, bland annat Bolagsverket, Brå, Ekobrottsmyndigheten, SÄPO, Tullen, Åklagarmyndigheten med flera. Syftet är att öka den gemensamma förmågan att identifiera centrala legala sektorer och värdera de risker som finns för att de utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Samordningsfunktionen är ett resultat av ett uppdrag som vi har fått från regeringen. Vi ska se till detta blir en effektiv metod för att komma åt de som förbereder olika former av grov brottslighet.

Förhandling pågår

I veckan träffade också Polismyndighetens ledning styrelsen i Polisförbundet för att stämma av läget i den pågående lönerevisionen. Det blev ett bra möte. Jag hoppas att våra samtal snart ska mynna ut i ett avtal och förhoppningsvis kommer mer om detta i närtid.