Nu regionaliseras PKC

Utveckling av PKC och färre handräckningar snart i sikte. Läs rikspolischefens veckobrev.

Denna vecka var jag och träffade våra polisområdeschefer vid ett möte i Ängelholm. Vi hade många bra diskussioner. De känner naturligtvis av vårt ansträngda läge. Men det finns också positiva signaler – olika delar av organisationen stöttar varandra bättre än tidigare och möjligheterna för nationella och regionala förstärkningsrörelser har förbättrats.

Långsiktiga besked

Samtidigt står det helt klart att vi har ett arbete framför oss för att förflytta resurser till lokalpolisområdena. Här levererar polisområdescheferna samma besked som lokalpolisområdescheferna och Statskontoret. Som jag har sagt tidigare. Den kommande tiden måste behoven hos lokalpolisområdena stå i fokus. Och när vi nu ska växa med både civila och poliser tycker polisområdescheferna att det är viktigt att regioner, polisområden och lokalpolisområden får långsiktiga besked om vilka förstärkningar som ska göras på respektive nivå. Jag ska ta upp denna fråga med ledningsgruppen nästa vecka.

Kontaktcentren utvecklas

Den sista oktober trycker vi på startknappen för en viktig utvecklingsåtgärd för att komma närmare medborgarna och förbättra utredningsresultaten. Vi går då över från nationella till regionala telefonköer i polisens kontaktcenter, PKC. Samtidigt införs ett nationellt och enhetligt arbetssätt för PKC:s uppdrag i utredningsverksamheten. PKC ska ta en större del i utredningsverksamheten och göra fler förstahandsåtgärder, bland annat ta upp vittnesförhör och säkra annan bevisning. Det innebär att utredningarna startas snabbare och att ärenden som inte ska utredas vidare kan avslutas tidigare. Medborgarna ska också få en tydligare återkoppling om vad som händer med deras ärenden.

Väntetiderna sjunker

Sedan i våras har medarbetarna vid PKC utbildats för det utökade uppdraget, vilket har minskat vår tillgänglighet. Nu ser vi att väntetiderna har sjunkit på sistone. Det förtjänar att uppmärksammas. Det finns visserligen en risk att köerna temporärt ökar igen när vi inför de regionala köerna. Men genom utbildningsinsatser och personalförstärkningar har PKC lagt grunden för att vi i förlängningen både kan minimera kötiderna och effektivisera utredningsverksamheten. Även om kötiderna har varit längre än vanligt, i vissa fall oacceptabelt långa, är det viktigt att komma ihåg att allmänheten i stort är nöjda med det bemötande och utförande som PKC levererar.

Färre handräckningar snart

Vi har under många år drivit på för att politikerna ska renodla vårt uppdrag. Flera viktiga steg har redan tagits, bland annat vad gäller ansvaret för djurärenden. I veckan kom ytterligare en pusselbit då regeringen meddelade att vi närmar oss ett lagförslag (en lagrådsremiss är nu klar) om nya regler för transporter av frihetsberövade. Innebörden i förslaget är att Kriminalvården i större utsträckning ska ta om hand om transporter av personer som är frihetsberövade enligt till exempel LVM, LVU, LPT och utlänningslagen. En nyhet är också att en sådan begäran kan riktas direkt till Kriminalvården och inte ska behöva administreras av polisen. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 april nästa år. Det här känns som en betydande förbättring som kan göra stor skillnad för vår ingripandeverksamhet.

PS1. Roligt att vår app Polisens multifråga igår fick ett hedersomnämnande i tävlingen Inuse Awards, som uppmärksammar digitala lösningar. Vårt bidrag lyfts fram som ett ”föredöme för hela Myndighetsverige”. DS.

PS2. Sverige rankas på fjärde plats i en ny mätning av världens ledande rättsstater. I kategorin ordning och säkerhet hamnar vi tredje plats. Värt att reflektera över i dessa tider. DS.

Läs mer: Regeringens förslag om transporter av frihetsberövade