Nordiska kollegor i samma sits

Rikspolischef Dan Eliasson skriver om svårigheterna att omorganisera och om polisens förmåga att klara upp brott.

När detta publiceras är jag på ett möte med mina nordiska motsvarigheter. Det var särskilt intressant att träffa min norske kollega som är på väg att göra någonting som liknar vår omorganisation. Norrmännen ligger i tiden efter oss, men jag kunde känna igen väldigt mycket av deras utmaningar. Också spännande att prata med min danske kollega som har gått i igenom processen för ett antal år sedan. Glädjande att de har kommit ut starkare ur omorganisationen. Bekymmersamt att det tog längre tid än de hade planerat.

Av presentationen från övriga nordiska kolleger var det tydligt att migration, terror och nya former av brottslighet tynger även övriga länders polis. Flera använde ord som "aldrig varit så pressade". Flera har också en hård intern debatt. Det förändrar inte bilden av hur vi har det, men det ger perspektiv.

En av frågorna som vi har diskuterat handlar om så kallad Joint Patrol, alltså gränsnära polisarbete, där våra nordiska kolleger kan agera på vårt territorium och vice versa. För mig är det viktigt att understryka att det här inte ersätter våra egna behov att förstärka verksamheten i gränsområdena. Men finns snabb hjälp att få och finns vinster att gemensamt patrullera gränsområdena med kollegor från andra länder ska vi vara positiva till det.

Under mötet nåddes vi också av den fruktansvärda nyheten att två av våra danska kollegor hade skjutits. En tung påminnelse om att polisyrket stundtals är mycket farligt. Samtidigt blir det så oerhört tydligt att vi måste vara starka tillsammans. Inte bara i alla delar av vår egen organisation, utan också tillsammans med våra utländska kollegor.

Polisens förmåga har debatterats flitigt den här veckan. Diskussionen är viktig, vi måste komma tillrätta med sådant som inte fungerar tillräckligt väl. Mycket har handlat om brottsuppklaringen. Det är klart att vi inte vill vara på den här resultatnivån. Vi kan självklart inte fullt ut kontrollera alla faktorer som styr vår brottsuppklaring. Samtidigt har vi fattat mängder av strukturella beslut som på sikt får betydelse för utredningsverksamheten. Vi blir fler medarbetare, de tekniska verktygen uppgraderas och arbetsmetoderna vässas. Därför är jag övertygad om att vi kommer vara i ett annat läge nästa år. Så måste det bli.