Ni gör skillnad för Sveriges befolkning

Poliser som springer mot, inte ifrån fara. Poliser som hjälper rädda och skadade människor. Poliser som bevakar platser under lång tid utan mat och vatten.

Koncentrerade och beslutsamma polisanställda i nationella och regionala kommenderingar som samordnar, gör analyser och ger tydliga anvisningar. Kommunikatörer som påtalar vikten av öppenhet och säkerställer löpande information till medborgarna. Kvalificerade rättsliga analyser. Leverans av snabba IT-lösningar. Utredare som gräver vidare. Tysta och sammanbitna kollegor som nickar i samförstånd. Chefer som stiger fram och leder.
 
Under de senaste dygnen har alla kollegor direkt eller indirekt visat vad svensk polis är. Jag har sett det förut, exempelvis efter attentatet på Bryggargatan 2010 eller efter terrorattacken i USA 2001. Vi såg det också efter mordet på Anna Lindh och morden på våra kollegor i Malexander.

Allt har präglats av den kraftfulla beslutsamheten att här ska gärningsmännen gripas och det svenska folket ska skyddas och hjälpas. Skydda, hjälpa och ställa tillrätta. Som ni alla har levererat. Jag är otroligt imponerad och stolt över alla insatser som gjorts. Ett stort tack från mig som rikspolischef. Ni har min största respekt.

På gatorna har alla ni som jobbat mött det svenska folkets tacksamhet. Det kan vara blommor, uppskattande ord eller en kram från ett barn. I Stockholm har vi sett polisbilar täckta av blommor. Människor kommer fram till våra kollegor och berättar hur mycket vi betyder. Svensk polis gör skillnad när det gäller.

Jag har under helgen haft många kontakter med företrädare för regeringen, däribland statsministern men också kungen. Statsministern förmedlar sin och regeringens djupa uppskattning för vårt arbete och kungen och kungafamiljen lovprisar vårt arbete. Jag vill förmedla dessa ord till er alla i denna svåra stund då fyra personer avlidit och många är skadade.

Ni har alla gjort stor skillnad för det svenska folket. Precis det som är skälet för oss alla att vara en del av svensk polis. Nu fortsätter vi arbetet med att slutföra utredningen om terrorbrott. Jag vet att den som kört lastbilen kommer att fällas till ansvar. Samtidigt kommer vardagen så sakta att komma smygande inpå oss. Då fortsätter vi vår gärning. Att göra skillnad för Sveriges befolkning. Varje dag, dygnet runt.

Återigen, ett stort och ödmjukt tack för era insatser!