Mer öppenhet mot medierna

Rikspolischef Dan Eliasson skriver i sitt veckobrev om polisens behov av öppenhet mot medierna.

I veckan träffade jag chefredaktörer och ledande publicister från landets stora medieredaktioner. Mitt syfte var att informera om vår ombildning, viktigare verksamhetsutmaningar samt diskutera hur hat och hot påverkar det publicistiska arbetet.

Vårt stöd får beröm


Det fanns ett visst intresse för ombildningen och verksamheten, men ganska snabbt handlade diskussionen om hot mot journalister och förutsättningarna för att bedriva en kvalitativ kriminaljournalistik. När det gäller dessa frågor hade mediecheferna en tydlig återkoppling till oss. Vi ger ett betydligt bättre stöd till redaktionerna och prioriterar hot mot medierna tydligare än tidigare. Det är glädjande. Värnandet av det fria ordet kan aldrig nog understrykas i en demokrati.

Vi ska vara tillgängliga


Media känner frustration över att inte alltid nå fram till rätt person i polisen för att kunna bedriva en god kriminaljournalistik och granska polisens verksamhet. Vi inom polisen måste med vår stora maktbefogenhet, som vår kommunikationspolicy säger, vara tillgängliga och öppna så långt lagstiftningen och den operativa verksamheten tillåter. Vi ska vara öppna för kritik och synpunkter från allmänheten och vi ska sätta de frågor som vi kommunicerar om i sitt sammanhang.

Hjälp att lösa brott


Ett exempel på hur vi utvecklar vår förmåga att möta informationsbehoven är att vi mannar upp de nya regionala ledningscentralerna med funktioner för kommunikation. Ju mer vi förmår kommunicera med medborgarna desto mer anmälningar, tips och vittnesuppgifter får vi in som kan hjälpa oss att lösa brott. Så ta gärna stöd av våra pressfunktioner i myndigheten, de är våra experter på medierelationer och finns där för att hjälpa till och ge råd i dessa frågor.

Tal inför FN i New York


Slutligen. När detta publiceras sitter jag i FN:s generalförsamling. Jag ska hålla ett kort anförande och vara med i diskussionen om polisiära roller vid internationella fredsinsatser. Här är Sverige ett föregångsland. Känns bra att få representera vår fina verksamhet och vårt internationellt respekterade arbete. Läs mer om konferensen här, på FN:s hemsida.