Mer än repressiva insatser krävs

Utredningsverksamhet samt utmaningar i utsatta områden. Läs rikspolischefens veckobrev.


I veckan var jag på besök vid Huddinge lokalpolisområde. Bland annat pratade vi om hur de arbetar med att utveckla utredningsverksamheten. De hade en imponerande uppföljning över ärendeinflödet på tydliga produktionstavlor. Det här borgar för en hög kvalitet och en god överblick över flödena.

Många måste bidra

Jag fick också tillfälle att åka runt med en radiobilspatrull i Vårby. Ytterligare ett område där kriminella individer har ett stort inflytande. Samtidigt fanns ett stort antal arbetskamrater som gör allt och lite till för att vända utvecklingen. Besöket bekräftade återigen behovet av ökade offentliga insatser för att bryta utanförskapet. Det är oerhört viktigt att alla samhällskrafter, inte bara polisen, arbetar långsiktigt i dessa områden.

Som av en händelse kom Brottsförebyggande rådet, Brå, i veckan med en rapport om vad internationell forskning lyfter fram som framgångsfaktorer för arbetet i dessa områden. En viktig slutsats är att repressiva polisiära insatser behöver kombineras med insatser av social karaktär. Enbart straffande åtgärder mot unga från rättsväsendets sida kan snarare ha negativa effekter. Läs gärna denna rapport, i den finns mycket klokt att inhämta.

Insats mot brottsaktiva

I veckan genomförde vi en intressant insats mot brottsaktiva, det vill säga personer som är misstänkta för många brott samtidigt. En svårighet är att brotten ofta har begåtts i olika geografiska områden och därmed hamnar på olika utredningsgrupper och åklagarkamrar. För att underlätta en effektivare hantering har vi nu tagit fram en IT-applikation för att kunna hitta misstänkta med många öppna ärenden mot sig. Tanken är alla brottsmisstankar ska utredas på ett ställe och med en ingång till Åklagarmyndigheten.

Inför insatsen sammanställdes en lista med brottsaktiva individer från alla regioner. Med start på tisdag morgon började regionerna att leta reda på dessa brottsmisstänkta. Resultatet blev att 29 personer misstänkta för drygt 600 brott medtogs till förhör. Fem blev fortsatt frihetsberövade. Insatsen visar nyttan med det utvecklade IT-stödet och att vi samordnar utredningar på ett ställe. På sikt kan detta öka vår effektivitet i utredningsverksamheten. Lovande början!

Slutligen. När jag var i Huddinge passade jag också på att besöka att besöka Polismuseets fordonssamling som vi har i en lokal i Huddinge. En underbar samling med gamla limousiner (en hade kört Sovjet-ledaren Nikita Chrusjtjov), Amazoner och Porsches. En viktig del av vår historia som är väl värt ett besök.