Många framsteg, men mycket återstår…

Rikspolischef Dan Eliasson summerar två år med den nya Polismyndigheten.

Det är bara att konstatera. Vägen mot en samlad nationell Polismyndighet blev en komplicerad och påfrestande förändringsprocess som är långt från avslutad. Många av förhoppningarna på polisens omorganisation har varit svåra att realisera. Fallande utredningsresultat, bristande operativ förmåga och en pressad arbetsmiljö är de största utmaningarna. Till det ska läggas att fler polisanställda än tidigare lämnar myndigheten och att den nya organisationen fortfarande upplevs vara toppstyrd.

Flera framsteg och fördelar

Det är lätt att fastna i det som inte fungerar. Samtidigt har omorganisationen redan gett många fördelar och inneburit stora framsteg i polisens sätt att arbeta. De ”mekaniska” delarna av omorganisationen är i stort sett genomförda. Alla regioner har gått över i nyläge 2, med sju regionledningscentraler och egna regionala PKC (polisens kontaktcenter). De senare har förstärkts för att snabbare kunna svara allmänheten och i större omfattning påbörja brottsutredningar i ett tidigt skede. Vi har fått en ökad nationell slagkraft där vi styr och leder verksamheten med nationella resurser och prioriteringar.

Det är svårt att sammanfatta allt som har gjorts. Men här kommer ett försök: medborgarlöften, kommunpoliser, medborgardialoger, områdespoliser, chefstillsättningar, gränskontroller, utvecklat verkställighetsarbete, metodutveckling i brottsutredningsverksamheten, medarbetardrivet arbetssätt, mobila verktyg samt lönesatsningar. Vidare har vi satsat på 14 de nationellt prioriterade områdena, mot hatbrott- och demokratibrott, människohandel, sexuella övergrep mot barn, IT-brott… Listan kan göras lång.

Nu åtgärdas problemen

Samtidigt är det många saker som inte fungerar tillräckligt väl. Ytterst är det jag och övriga polisledningen som är ansvariga för dessa problem. Därför tog vi fram en åtgärdsplan i september. Att arbeta vidare med bristerna som identifierades i åtgärdsplanen har hög prioritet under kommande år. Vi måste förstärka resurserna i lokalpolisområdena, förbättra förmågan att utreda brott, utveckla kompetensförsörjningen, öka motivation och delaktighet samt arbeta effektivare. Det ska leda till ökade resurser i polisens kärnverksamheter – att rycka ut på akuta larm, utreda brott, arbeta brottsförebyggande samt ge service till allmänheten.

Organisationen justeras

Vi ser också över behovet av justeringar i organisation och arbetssätt i den nya myndigheten. Under hösten har ett stort antal polisanställda engagerats för att identifiera problem och diskutera lösningar. Det som framkommit bereds nu av rikspolischefens kansli för att vi i närtid under vintern och våren fortlöpande ska fatta beslut om förslagen. Många chefer och medarbetare signalerar samtidigt att det finns en stor ”förändringströtthet” i organisationen. Ytterligare förändringar ska därför prövas noggrant innan beslut tas som påverkar verksamheten.

Tydliga krav på oss

Omorganisationen var nödvändig. De tidigare polismyndigheterna präglades av bristande samordning sinsemellan, hade i flera fall otillräcklig operativ förmåga och var svårstyrda för Rikspolisstyrelsen. Omorganisationen blottlade fler strukturella ”skulder”. Några exempel är lönebildningen, upphandlingar, rekrytering, utbildning, arbetsmiljö, lokalförsörjning och kvaliteten på teknik och IT. Vi lämnar snart omorganisationen bakom oss för att utveckla det som skapar bäst förutsättningar för verksamheten. De politiska kraven på oss är tydliga: Fler poliser där de behövs bäst och bättre utredningsresultat är centrala mål under de kommande åren.

Vart vill vi komma?

Delar av polisen befinner sig tveklöst i ett komplicerat läge just nu. Då kan det vara bra att beskriva exempel som pekar framåt. Ett sådant är polisområde Skaraborg som jag besökte veckan. Jag åkte först med en radiobilspatrull i Skövde som hade en ganska lugn kväll. Dagen efter träffade jag utredare och poliser från ingripandeverksamheten. Som vanligt otroligt kloka och erfarna arbetskamrater med många bra synpunkter och medskick. Det slog mig att flera vittnade om att de inte kände igen sig i mediebilden av polisen. De kände en stolthet över verksamheten och vad de åstadkommer i vardagen. Fler i Polissverige måste få denna känsla. Det är nog vårt viktigaste uppdrag nästa år.

Dan Eliassons signatur