Lokalpolisområdena måste prioriteras mer

Rikspolischef Dan Eliasson skriver om möten med politiker och hur gemensam planering stärker förmågan vid lokalpolisområde Järva.

Denna vecka har jag träffat förtroendevalda som följer vår verksamhet på både nationell och lokal nivå. I tisdags hade jag och ledningsgruppen först ett heldagsmöte med alla insynsråd i myndigheten. Våra insynsråd – ett på nationell nivå och ett i varje region – är rådgivande organ utan beslutsbefogenheter som ska tillgodose demokratisk insyn och medborgerligt inflytande i verksamheten.

Prioritera det lokala

Jag inledde insynsrådets möte med att berätta om vår lägesbild och den åtgärdsplan vi arbetar med för att förbättra de delar av verksamheten som inte fungerar tillräckligt väl. Jag kände att det fanns ett stort intresse och engagemang i rummet. Ett tydligt medskick från insynsråden var att vi måste öka våra resurser i den lokala polisverksamheten. För övrigt var det en av de viktigaste slutsatserna i Statskontorets utvärdering och vid mötet med våra lokalpolisområdeschefer förra veckan. Summa summarum: Vi måste prioritera lokalpolisområdena. Är det en nyvunnen insikt? Nej, men detta arbete har inte gått tillräckligt snabbt.

Vårt åtgärdspaket

I slutet av veckan hann jag också besöka politikerna i justitieutskottet. De hade delvis samma frågor som insynsråden: När kommer resursförstärkningarna? Räcker resurserna? Hur går effektiviseringsarbetet? Hur ska olika verksamheter prioriteras? Jag tryckte på att vi har en plan för att lösa problemen som finns. Svaren ligger inte främst i det politiska systemet. Vi får mer resurser, vi har en självständighet att kunna anpassa vår organisation, detaljstyrningen utifrån har minskat och vi har många kompetenta och engagerade medarbetare. Det här är starka verktyg för att kunna vända utvecklingen.

Gemensamma mål

Jag hann i veckan också med att besöka lokalpolisområde Järva (Rinkeby och Tensta). Stora och samordnade insatser görs nu i området. Jag fick också återkoppling på att de känner av detta och statistiken talar sitt tydliga språk. De senaste veckorna har det varit lugnare än tidigare i området. Trots det är en sak säker: Det kommer att krävas uthållighet om vi ska vända utvecklingen i våra mest utsatta områden. En glädjande sak i Rinkeby och Tensta var att de verkar ha hittat bra former för att skapa gemensamma mål för ingripande, utredande och brottsförebyggande verksamhet. Tänk vilken utvecklingspotential som finns i detta arbetssätt. Kloka arbetskamrater som gemensamt prioriterar och hittar lösningar på våra problem. Detta är en central pusselbit för att förbättra våra verksamhetsresultat.