Kraven för gränskontroll är inte uppfyllda

Rikspolischef Dan Eliasson skriver att kraven på att införa gränskontroller inte är uppfyllda.

 

En frågeställning som diskuteras mer och mer är om Sverige ska införa inre gränskontroller till följd av situationen med ett stort antal migranter som kommer till landet? Polisen kan göra en begäran om detta till regeringen. Detta regleras i den svenska Utlänningsförordningen, som i sin tur hänvisar till artikel 23, 25 och 26 i Europaparlamentets och rådets förordning om gränspassage. Artikel 25 säger:

"Om hänsyn till en medlemsstats allmänna ordning eller inre säkerhet kräver att en brådskande åtgärd vidtas, får den berörda medlemsstaten i undantagsfall och omedelbart återinföra gränskontroll vid de inre gränserna".

Vi diskuterade frågan vid gårdagens ledningsgruppsmöte. Vi hade stor samsyn om att kriterierna inte är uppfyllda i dagsläget. Bara för att vi inte kontrollerar alla som kommer in i landet (alla som kommer söker inte asyl) så betyder inte det att det är ett allvarligt hot. Inte heller är ett stort antal i sig tillräckligt.

Här kan vi inte ha allmänt tyckande för eller emot. Vi är en rättstillämpande myndighet som följer gällande rätt. Då gör vi en juridisk analys och bedömning. Det har vi gjort och de polisiära kraven för gränskontroll i lagen är inte uppfyllda. Men som vanligt följer vi utvecklingen noga.

En helt annan sak är att det stora trycket på Sverige också belastar polisens resurser och förmågor. Annan polisiär verksamhet påverkas negativt. Jag avser därför att diskutera med vår uppdragsgivare om hur vi ska finansiera detta långsiktigt.

Läs mer om polisens bedömning: "Det råder ordning och säkerhet i Sverige" på polisen.se.